Eigen verklaring

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

 • een legitimatiebewijs
 • de verschuldigde leges
 • U kunt pinnen of contant betalen

Of vraag digitaal aan bij het CBR via 'Mijn CBR':

Een eigen verklaring (EV) is een vragenformulier dat betrekking heeft op uw gezondheid. In bepaalde gevallen hebt u dit nodig voordat u een rijbewijs kunt aanvragen. Houd er rekening mee dat de behandeling van een eigen verklaring bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) soms tot drie maanden in beslag kan nemen. Vraag de papieren dus tijdig aan.

De eigen verklaring bestaat in drie uitvoeringen: de paarse, blauwe en groene enveloppe. Bij de laatste twee moet altijd een medisch verslag worden ingevuld. Bij de verklaringen in de groene enveloppe (voor rijbewijs C en D) gebeurt dit door een Arbo-arts. Huisartsen keuren in principe niet hun eigen patiënten.

Let op, maak een afspraak!
Een afspraak maken kan digitaal via het formulier dat u onder het kopje 'aanvraag' vindt.

De verklaring in de paarse enveloppe is nodig bij:

 • aanvraag rijbewijs A, B of BE
 • omwisselen militair- of buitenlands rijbewijs A, B of BE
 • vernieuwing voor mensen met een 'medische indicatie' en die jonger zijn dan 75 jaar;
 • bij een rijbewijs met beperkte geldigheid (minder dan tien jaar);
 • bij tussentijdse wijzigingen in de gezondheid voor mensen die jonger zijn dan 75 jaar.

De verklaring in de blauwe enveloppe is nodig bij:

 • aanvraag rijbewijs C, CE, D of DE;
 • omwisselen militair- of buitenlands rijbewijs C, CE, D of DE;
 • mensen die 75 jaar zijn op de dag dat hun rijbewijs vernieuwd moet worden of op de dag dat ze een aanvraag voor vernieuwing van hun rijbewijs indienen.

De verklaring in de groene enveloppe is nodig bij:

 • vernieuwing rijbewijs C en/of D.

Eigen verklaringen voor T-rijbewijs
Vanaf 1 juli 2015 kan er een Eigen verklaring worden ingediend voor het beoordelen van de rijgeschiktheid voor het T-rijbewijs. Hiervoor is de categorie T toegevoegd op de ‘Eigen verklaring’, ‘Eigen verklaring CDE’ en ‘Eigen verklaring met Geneeskundig verslag (75+)’. De nieuwe Eigen verklaring met de T-categorie is vanaf nu te bestellen bij het CBR.

Naar aanleiding van de eigen verklaring wordt door het CBR een 'geschiktheidsverklaring' afgegeven. Dit wordt door hen digitaal in het rijbewijzenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gezet. U krijgt hierover bericht van het CBR.

Zie onderstaande links voor alle actuele informatie op de website van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR):

Aandoeningen of medicijngebruik
Voor de groep mensen van wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik, blijft de rijbewijskeuring voor het rijbewijs wel verplicht bij verlenging van het rijbewijs. Voor brom- en snorfietsers verandert er niets door de verhoging van de keuringsleeftijd.

Keuring rijgeschiktheid
Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Eigen verklaring invullen. Keuringsartsen letten tijdens de keuring onder andere op het gezichtsvermogen, het functioneren van de armen en benen en meten de bloeddruk. Het merendeel van de bestuurders kan na de keuring weer gewoon achter het stuur, bijvoorbeeld na een kleine aanpassing zoals een sterkere glazen of een bril.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie leges rijbewijzen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl