Gezondheidsverklaring (voorheen 'Eigen Verklaring')

U kunt een papieren Gezondheidsverklaring kopen aan een van de publieksbalies in het Stadskantoor.  

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

 • een legitimatiebewijs
 • de verschuldigde leges
 • U kunt pinnen of contant betalen

 
U kunt ook een digitale Gezondheidsverklaring aanvragen.

Dat gaat over het algemeen sneller. Dit doet u via MijnCBR: (https://mijn.cbr.nl). Let op: voor het online aanvragen van uw verklaring, heeft u wel een DigiD-code nodig met sms-beveiliging en u moet kunnen betalen via iDeal.

De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen en in bepaalde gevallen als u het rijbewijs wilt verlengen. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtwagen of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als u 75 jaar of ouder bent moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer. Zie ook: https://www.cbr.nl/ev.pp 

De gezondheidsverklaring bestaat in drie uitvoeringen: de paarse, blauwe en groene enveloppe. Bij de laatste twee moet altijd een medisch verslag worden ingevuld. Bij de verklaringen in de groene enveloppe (voor rijbewijs C en D) gebeurt dit door een Arbo-arts. Huisartsen keuren in principe niet hun eigen patiënten.

Let op, maak een afspraak!
Een afspraak maken kan digitaal via het formulier dat u onder het kopje 'aanvraag' vindt.

De verklaring in de paarse enveloppe is nodig bij:

 • aanvraag rijbewijs A, B of BE
 • omwisselen militair- of buitenlands rijbewijs A, B of BE
 • vernieuwing voor mensen met een 'medische indicatie' en die jonger zijn dan 75 jaar;
 • bij een rijbewijs met beperkte geldigheid (minder dan tien jaar);
 • bij tussentijdse wijzigingen in de gezondheid voor mensen die jonger zijn dan 75 jaar.

De verklaring in de blauwe enveloppe is nodig bij:

 • aanvraag rijbewijs C, CE, D of DE;
 • omwisselen militair- of buitenlands rijbewijs C, CE, D of DE;
 • mensen die 75 jaar zijn op de dag dat hun rijbewijs vernieuwd moet worden of op de dag dat ze een aanvraag voor vernieuwing van hun rijbewijs indienen.

De verklaring in de groene enveloppe is nodig bij:

 • vernieuwing rijbewijs C en/of D.

Gezondheidsverklaring (voorheen de 'Eigen Verklaring') voor T-rijbewijs
Sinds 1 juli 2015 kunt u een Gezondheidsverklaring indienen voor het beoordelen van de rijgeschiktheid voor het T-rijbewijs. Hiervoor is de categorie T toegevoegd op de ‘Gezondheidsverklaring/Eigen verklaring’, ‘Gezondheidsverklaring/Eigen verklaring CDE’ en ‘Gezondsheidsverklaring/Eigen verklaring met Geneeskundig verslag (75+)’. De nieuwe Gezondsheidsverklaring/Eigen verklaring met de T-categorie is vanaf nu te bestellen bij het CBR.

Naar aanleiding van de eigen verklaring geeft CBR een 'geschiktheidsverklaring' af. Dit wordt door hen digitaal in het rijbewijzenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gezet. U krijgt hierover bericht van het CBR.

Meer informatie:

Aandoeningen of medicijngebruik
Voor de groep mensen van wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik, blijft de rijbewijskeuring voor het rijbewijs wel verplicht bij verlenging van het rijbewijs. Voor brom- en snorfietsers verandert er niets door de verhoging van de keuringsleeftijd.

Keuring rijgeschiktheid
Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Gezondheidsverklaring (voorheen een Eigen Verklaring) invullen. Keuringsartsen letten tijdens de keuring onder andere op het gezichtsvermogen, het functioneren van de armen en benen en meten de bloeddruk. Het merendeel van de bestuurders kan na de keuring weer gewoon achter het stuur, bijvoorbeeld na een kleine aanpassing zoals een sterkere glazen of een bril.

Als u vragen heeft over deze verklaring neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie leges rijbewijzen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl