Rijbewijs omwisselen van een buitenlands naar een Nederlands rijbewijs

Met een buitenlands rijbewijs mag u in Nederland niet zomaar rijden. Als u hier woont, dan moet u het omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dat kan via de gemeente. De gemeente dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Nog een bepaalde periode rijden

U kunt nog een periode met uw buitenlandse rijbewijs rijden, nadat u in Nederland bent komt wonen. Hierna moét u uw Nederlands rijbewijs hebben.

 • Met een geldig rijbewijs uit de EU of de EER mag u maximaal tien jaar rijden in Nederland. (Tien jaar vanaf de afgiftedatum van het buitenlandse rijbewijs.)
 • Is het rijbewijs meer dan tien jaar geleden afgegeven? Dan mag u in Nederland rijden tot één jaar nadat u officieel in Nederland bent ingeschreven.
 • Met een ander geldig buitenlands rijbewijs mag u maximaal een half jaar rijden in Nederland.

Rijexamen

Na bovenstaande periode moet u in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Als het rijbewijs niet omwisselbaar is, moet u rijexamen doen.

U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • u een geldige verblijfstitel heeft*.
 • uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of één van de volgende landen: rijbewijs uit landen geschikt voor omwisseling.
 • het rijbewijs geldig is. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn, maar dan moet u een verklaring meesturen. De instantie waarvan u het rijbewijs heeft, moet hierin aangeven dat er geen bezwaar is tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

* Hierin staat wat uw verblijfsstatus is. Of dat u bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit heeft.

Rijbewijs afgegeven buiten EU

 • Is uw rijbewijs afgegeven buiten de EU? Dan moet u 185 dagen in het land waar u uw rijbewijs haalde, hebben gewoond. Dat geldt voor het jaar waarin u het rijbewijs haalde. Dit kunt u aantonen door één van de volgende documenten te sturen:
  •  een kopie van uw paspoort
  • een werkgeversverklaring
  • salaris- en belastingdocumenten.
 • Bij een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU, kunt u het niet omwisselen op basis van jongere leeftijd. U moet de minimumleeftijd hebben bereikt die in Nederland geldt.

Omwisseling aanvragen

Zo wisselt u uw buitenlands rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs:

 1. Lees de 'Handleiding Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs'. Hierin staat wat u moet meenemen als u de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs gaat aanvragen. Ook vindt u er welke aanvullende voorwaarden er zijn.
 2. Ga met alle documenten naar het Stadskantoor.
 3. Vraag om een aanvraagformulier voor 'Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs'. Dit vult u ter plekke in.
 4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW (Dienst Wegverkeer).
 5. Is alles akkoord? Dan stuurt de RDW u een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Het duurt ongeveer 10 werkdagen voordat u een brief krijgt.
 6. De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar u het rijbewijs heeft gehaald. U krijgt het dus niet terug.

Handleiding voor aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs WR.pdf

Openingstijden publieksbalies 

Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur.

Maak direct uw afspraak

Afspraak annuleren?

Maak dan gebruik van het contactformulier.

Rijbewijzen uit de volgende landen zijn omwisselbaar:

 • Europese Unie (op uw rijbewijs staat dan in ieder geval het symbool 'EG' of 'EU')
 • Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland)
 • Nederlandse Antillen en Aruba
 • Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco en Zwitserland (alle categorieën)
 • Japan en Singapore (alleen categorie AB)
 • Andorra, Israel, Korea en Taiwan (alleen categorie B)

Maak een afspraak

Een afspraak maken kan digitaal. Lees eerst wel alle informatie die u bij het tabje 'Aanvraag' vindt. Hier vindt u ook de openingstijden van de publieksbalies.

Maak direct uw afspraak

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Eisen pasfoto rijbewijs
Rijbewijs.nl

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges rijbewijzen. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

Beschikking Bewijsregel

Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland? En valt u onder de 30% regeling? Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (maakt niet uit uit welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hiervoor heeft u een 'Beschikking Bewijsregel' (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Internationale rijbewijzen

Internationale rijbewijzen zijn vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Niet geschikt voor omwisseling

Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR voor een Nederlands rijbewijs.