Rijbewijs omwisselen van een buitenlands naar een Nederlands rijbewijs

Met een buitenlands rijbewijs mag in Nederland niet zonder meer gereden worden. Vaak is omwisseling van het rijbewijs nodig. Hiervoor kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam.  Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

U mag met een geldig rijbewijs uit de EU of de EER maximaal tien jaar rijden in Nederland, gerekend vanaf de afgiftedatum van het buitenlandse rijbewijs. Is dat rijbewijs meer dan tien jaar geleden afgegeven? Dan mag u in Nederland rijden tot één jaar nadat u officieel in Nederland bent ingeschreven. Als u een ander geldig buitenlands rijbewijs hebt, mag u daar maximaal een halfjaar mee rijden in Nederland. Na die periode moet u in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Als het rijbewijs niet omwisselbaar is, moet u rijexamen doen.

U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:
• u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
• u beschikt over een geldige verblijfstitel.
• uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of één van de volgende landen: rijbewijs uit landen geschikt voor omwisseling.
• het rijbewijs geldig is. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn, maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs afgegeven buiten EU
• Bij een rijbewijs afgegeven buiten de EU geldt dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen woonachtig moet zijn geweest in het land van afgifte. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.
• Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt bovendien dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben bereikt zoals deze in Nederland geldt.

Omwisseling aanvragen
Zo wisselt u uw buitenlands rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs:
1. U leest in de handleiding Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs wat u moet meenemen voor de aanvraag voor de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs en aan welke aanvullende voorwaarden u moet voldoen.
2. U gaat met alle documenten naar het Stadskantoor. 
3. U vraagt om een aanvraagformulier voor Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs dat u ter plekke invult.
4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW.
5. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
6. De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

Handleiding voor aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs WR.pdf

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak hier uw afspraak.

Afspraak annuleren?
Maak dan gebruik van het contactformulier.

Rijbewijzen uit de volgende landen zijn omwisselbaar:

  • Europese Unie (op uw rijbewijs staat dan in ieder geval het symbool 'EG' of 'EU')
  • Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland)
  • Nederlandse Antillen en Aruba
  • Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco en Zwitserland (alle categorieën)
  • Japan en Singapore (alleen categorie AB)
  • Andorra, Israel, Korea en Taiwan (alleen categorie B)

Let op, maak een afspraak!
Een afspraak maken kan digitaal via het formulier dat u onder het kopje 'aanvraag' vindt.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Eisen pasfoto rijbewijs
Rijbewijs.nl

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges rijbewijzen. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

Beschikking Bewijsregel
Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland en valt u onder de 30% regeling? Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hiervoor heeft u een 'Beschikking Bewijsregel' (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst in Heerlen.

Internationale rijbewijzen
Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u dus niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.
 
Niet geschikt voor omwisseling

Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR om weer in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl