Rijbewijs als 75 plusser vernieuwen

U kunt uw nieuwe rijbewijs aanvragen in het stadskantoor. Dat moet u zelf doen (in persoon), een ander kan dat dus niet voor u doen. Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs persoonlijk ophalen.

Maak direct uw afspraak

Dit moet u meenemen naar uw afspraak

  • uw oude rijbewijs
  • een recente en duidelijke kleurenpasfoto die aan de eisen voldoet. Een vakfotograaf weet precies welke dat zijn.
  • contant geld of pinpas. U betaalt de kosten gelijk aan de balie.
  • geldige verblijfsvergunning (voor niet-Nederlandse aanvrager).
  • eventueel moet u eerst gekeurd worden (zie tabblad beschrijving). Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zet de gezondheidsverklaring digitaal in het rijbewijzenregister*. De gemeente kan ze daar vinden. De gezondheidsverklaring is één jaar geldig.

* Van de Rijksdienst voor het Wegverkeer

Afspraak annuleren?

Stuur dan een mail naar kcc@zwolle.nl of bel 14038.

Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen?

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet u medisch gekeurd worden. Hiervoor moet u een Gezondheidsverklaring invullen.


Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs:
1.      Vul een Gezondheidsverklaring 
Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. De verwerking van uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de digitale verwerking minder foutgevoelig.
2. Maak een afspraak met een keuringsarts
U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts.  Neem naar uw afspraak alle formulieren van het CBR mee. Heeft u een medische aandoening? Zoals een oogaandoening of epilepsie? Dan bezoekt u ook een medisch specialist.
3. Laat uw gezondheid onderzoeken
De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u deze zelf naar het CBR.
4. CBR beoordeelt uw aanvraag
Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt bent om te rijden (rijgeschikt) bent. Soms is een rijtest of aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw een verwijzing naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling door het CBR.
5. Uw rijbewijs verlengen

Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs verlengen bij uw gemeente. Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs in.
Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen.
Ministerie van IenW wil 75-plussers toestaan 1 jaar te laten rijden met verlopen rijbewijs.


Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. Dat stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.
Het Ministerie van IenW stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.
Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:
• een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
• een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
• een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
• geen beperkende rijbewijscodes met medische achtergrond op hun huidige rijbewijs hebben;
• blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.
75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?
U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.


Wat kunt u verwachten als u gebruikmaakt van de tijdelijke regeling?
Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:
• De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt . U ontvangt hierover een brief van het CBR.
• U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
• De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is.
• In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
• Daarna kunt u bij uw gemeente een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Rijbewijs.nl
Eisen pasfoto rijbewijs

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges rijbewijzen. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

Identiteitscontrole bij de Publieksbalie

De gemeente wil identiteitsfraude en identiteitsdiefstal, oftewel misbruik van persoonsgegevens, voorkomen. Daarom staat bij de Publieksbalie in het Stadskantoor een zuil met een documentscanner en een gezichtsvergelijker.

  • De scanner controleert uw identiteitsbewijs op echtheid.
  • De gezichtsvergelijking controleert of het paspoort, het rijbewijs of de ID-kaart bij u hoort. Dat gebeurt door de foto die daarop staat te vergelijken met een foto die ter plekke van u wordt gemaakt.

Let op: u kunt een boete krijgen voor het rijden zonder geldig rijbewijs 

U kunt een boete krijgen als u rijdt zonder rijbewijs. Als u een motorvoertuig bestuurt bent u verplicht uw rijbewijs te laten zien zodra een politieagent daarom vraagt.

Altijd originele rijbewijs tonen

U moet altijd een origineel en geldig rijbewijs kunnen laten zien. Een kopie van uw rijbewijs is niet geldig.