Rijbewijs als 75-plusser vernieuwen

U kunt uw nieuwe rijbewijs aanvragen in het stadskantoor. Dat moet u zelf doen (in persoon), een ander kan dat dus niet voor u doen. Voor de aanvraag moet u een afspraak maken.

5 werkdagen na uw afspraak kunt u uw rijbewijs persoonlijk ophalen. Daarvoor dient u opnieuw een afspraak te maken. 

Maak direct uw afspraak

Dit moet u meenemen naar uw afspraak

 • uw oude rijbewijs
 • een goedgelijkende kleurenpasfoto die aan de eisen voldoet. (een goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag)
 • contant geld of pinpas. U betaalt de kosten gelijk aan de balie.
 • geldige verblijfsvergunning (voor niet-Nederlandse aanvrager).
 • eventueel moet u eerst gekeurd worden (zie tabblad beschrijving). Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zet de gezondheidsverklaring digitaal in het rijbewijzenregister*. De gemeente kan ze daar vinden. De gezondheidsverklaring is één jaar geldig.

* Van de Rijksdienst voor het Wegverkeer

Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen?

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet u medisch gekeurd worden. Hiervoor moet u een Gezondheidsverklaring invullen.

Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt:

alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020.

Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs:

 1. Vul een Gezondheidsverklaring 
  Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. De verwerking van uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de digitale verwerking minder foutgevoelig.
 2. Maak een afspraak met een keuringsarts
  U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts.  Neem naar uw afspraak alle formulieren van het CBR mee. Heeft u een medische aandoening? Zoals een oogaandoening of epilepsie? Dan bezoekt u ook een medisch specialist.
 3. Laat uw gezondheid onderzoeken
  De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u deze zelf naar het CBR.
 4. CBR beoordeelt uw aanvraag
  Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt bent om te rijden (rijgeschikt) bent. Soms is een rijtest of aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw een verwijzing naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling door het CBR
 5. Uw rijbewijs verlengen
  Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs verlengen bij uw gemeente. Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs in.

Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Ministerie van IenW wil 75-plussers toestaan 1 jaar te laten rijden met verlopen rijbewijs.

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs

Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.
Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging.

Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De administratieve verlenging wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister.

Voor de mensen die binnen de regeling vallen wordt er in het Rijbewijzenregister een code 106 geplaatst achter de categorie A, B, BE en/of T. Deze is alleen te zien in het Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs.

De regeling geldt voor maximaal 1 jaar.

Ga voor meer  informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Rijbewijs.nl
Eisen pasfoto rijbewijs

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges rijbewijzen. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

Identiteitscontrole bij de Publieksbalie

De gemeente wil identiteitsfraude en identiteitsdiefstal, oftewel misbruik van persoonsgegevens, voorkomen. Daarom staat bij de Publieksbalie in het Stadskantoor een zuil met een documentscanner en een gezichtsvergelijker.

 • De scanner controleert uw identiteitsbewijs op echtheid.
 • De gezichtsvergelijking controleert of het paspoort, het rijbewijs of de ID-kaart bij u hoort. Dat gebeurt door de foto die daarop staat te vergelijken met een foto die ter plekke van u wordt gemaakt.

Let op: u kunt een boete krijgen voor het rijden zonder geldig rijbewijs 

U kunt een boete krijgen als u rijdt zonder rijbewijs. Als u een motorvoertuig bestuurt bent u verplicht uw rijbewijs te laten zien zodra een politieagent daarom vraagt.

Altijd originele rijbewijs tonen

U moet altijd een origineel en geldig rijbewijs kunnen laten zien. Een kopie van uw rijbewijs is niet geldig.