Rijbewijs verlengen/vernieuwen

U heeft voor de aanvraag nodig:

  • het oude rijbewijs
  • één kleurenpasfoto (vakfotografen zijn op de hoogte van de zware eisen die de centrale overheid stelt aan de kwaliteit van de pasfoto).
  • de verschuldigde kosten. U kunt pinnen of contant betalen.
  • geldige verblijfsvergunning (voor niet-Nederlandse aanvrager).
  • (zo nodig) moet u opnieuw geschikt verklaard zijn door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR plaatst de geschiktheidsverklaring digitaal in het rijbewijzenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gezet. De gemeente kan ze daar vinden. De geschiktheidsverklaring is één jaar geldig.
  • houders van rijbewijzen van categorieën C, CE, D en DE moeten bij iedere verlenging van hun rijbewijs een medische keuring ondergaan.

U vraagt het document persoonlijk aan bij de publieksbalie in het Stadskantoor. Vijf werkdagen later haalt u uw document af. Als u uw document op maandag aanvraagt kunt het dus volgende week maandag ophalen.

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak hier uw afspraak

Afspraak annuleren?
Stuur dan een mail naar kcc@zwolle.nl of bel 14038.

Een rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig. Op het document staat de datum tot waarop uw rijbewijs geldig is. Dit kan per categorie verschillen. Vernieuw uw rijbewijs vóór deze datum verstreken is, anders is uw rijbewijs verlopen.

Na de aanvraag is de levertijd van een rijbewijs vijf werkdagen. U kunt een spoedaanvraag doen. Als uw aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kunt u het rijbewijs meestal de volgende werkdag al ophalen. Bij vermissing kan niet in alle gevallen een spoedprocedure worden gestart. Bij vermissing gelden aanvullende eisen.

Medische keuring
U moet elke tien jaar uw rijbewijs vernieuwen, tot de 75e verjaardag. Vanaf dan moet u eerst een medische keuring ondergaan. U kunt om medische redenen, zoals een ongeluk of herseninfarct, bij elke vernieuwing gekeurd moeten worden.

Als u een rijbewijs heeft voor vrachtwagen en/of autobus (categorie C en/of D) dan moet u ook medisch gekeurd, alvorens u het rijbewijs kunt vernieuwen wordt. Zie ook Gezondheidsverklaring (voorheen 'Eigen verklaring'.)

Let op: Houd als huidige houders van een rijbewijs C,CE, D en DE er rekening mee uw rijbewijs vanaf 19 januari 2013 5 jaar in plaats van 10 jaar geldig is.

Buitenland
Wanneer u uit het buitenland komt, moet u bij de aanvraag minimaal zes maanden ingeschreven staan in Nederland. Ook moet u een geldige verblijfsvergunning hebben.

Met een buitenlands rijbewijs mag u in Nederland niet zonder meer rijden. Vaak is omwisseling van het rijbewijs nodig. Kan dit niet, dan moet u in Nederland opnieuw examen doe. De gemeente handelt deze aanvraag dus niet zelf af. U moet er rekening mee houden dat de aanvraag een aantal weken in beslag kan nemen. U moet het rijbewijs ophalen op het stadskantoor.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Rijbewijs.nl
Eisen pasfoto reisdocument en rijbewijs

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie Leges rijbewijzen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl