Rijbewijs vermissing

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

  • één kleurenpasfoto (wij adviseren u naar een vakfotograaf te gaan, zij zijn op de hoogte van de zware eisen die de centrale overheid stelt aan de kwaliteit van de pasfoto)
  • geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort of ID kaart)
  • een eigen verklaring van verlies of diefstal van uw rijbewijs waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Deze vult u zelf aan de balie in.
  • (zo nodig) moet u opnieuw geschikt verklaard zijn door het CBR De geschiktheidsverklaring wordt door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) digitaal in het rijbewijzenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gezet. De geschiktheidsverklaring is één jaar geldig
  • de verschuldigde kosten. U kunt pinnen en contant betalen

U vraagt het document persoonlijk aan bij de publieksbalie in het Stadskantoor. Vijf werkdagen later haalt u uw document af. Als u uw document op maandag aanvraagt kunt het dus volgende week maandag ophalen.

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. 
Maak hier uw afspraak.

Afspraak annuleren?
Stuur dan een mail naar kcc@zwolle.nl of bel 14038.

Bent u uw rijbewijs kwijt, verloren of is het gestolen, dan kunt u bij de gemeente een vervangend rijbewijs aanvragen. Dit rijbewijs krijgt normaal gesproken weer een geldigheid van 10 jaar, tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een leeftijdskeuring of aan de verplichte keuring voor vrachtauto en autobus. Op het aanmaken van een rijbewijs kan niet worden gewacht. Reken op een levertijd van 5 werkdagen. 

Spoedaanvraag

Het is mogelijk een spoedaanvraag te doen. Als uw aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kunt u het rijbewijs meestal de volgende werkdag al ophalen. Aan een spoedaanvraag zijn extra kosten verbonden. Als het gaat om een vermissing kan niet in alle gevallen een spoedprocedure worden gestart.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Rijbewijs.nl
Eisen pasfoto rijbewijs

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie Leges rijbewijzen. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

Rijbewijs ingenomen in het buitenland?
Is uw rijbewijs na een verkeersovertreding in het buitenland ingenomen? Dan moet u wachten tot uw rijbewijs wordt teruggestuurd naar Nederland. Als u in het buitenland een strafbaar feit pleegt, mag de buitenlandse autoriteit uw Nederlandse rijbewijs invorderen. De buitenlandse autoriteit stuurt uw rijbewijs dan op naar de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Bent u inmiddels in het bezit van een nieuw rijbewijs, dan waarschuwt de RDW de gemeente.

Niet juiste verklaring van vermissing opgegeven?

Als achteraf door de gemeente wordt vastgesteld dat u een niet juiste reden van vermissing van uw rijbewijs heeft opgegeven, dan moet de gemeente uw rijbewijs ongeldig verklaren. Artikel 124, lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet heeft een dwingendrechtelijk karakter voor de gemeente. Na deze ongeldigverklaring van uw rijbewijs zit er niets anders op dan nieuw rijbewijs examen te doen. 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl