Rijbewijs vermissing

Een nieuw rijbewijs aanvragen doet u zelf in het stadskantoor. Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. 5 werkdagen na uw afspraak kunt u uw rijbewijs persoonlijk ophalen. Daarvoor dient u opnieuw een afspraak te maken. Het nieuwe rijbewijs moet binnen 3 maanden na de aanvraag opgehaald worden. Als u het rijbewijs na 3 maanden niet hebt opgehaald, wordt hij vernietigd.

Maak direct uw afspraak

Dit moet u meenemen naar uw aanvraag:

  • een goedgelijkende kleurenpasfoto die aan de eisen voldoet. (Een goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag)
  • een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort of ID-kaart)
  • een eigen verklaring van verlies of diefstal van uw rijbewijs. Hierin legt u uit hoe u het oude bent kwijtgeraakt. U vult de verklaring zelf aan de balie in.
  • soms moet het CBR u opnieuw geschikt verklaren. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zet uw gezondheidsverklaring digitaal in het rijbewijzenregister*. De gezondheidsverklaring is één jaar geldig
  • contant geld of pinpas. U betaalt de kosten gelijk aan de balie.

* Van de Rijksdienst voor het Wegverkeer

Afspraak annuleren?

U kunt uw afspraak wijzigen via het contactformulier.

Vervangend rijbewijs

Bent u uw rijbewijs verloren? Of is het gestolen? Dan kunt u bij de gemeente een vervangend rijbewijs aanvragen.

Medische redenen

Uw nieuwe rijbewijs is normaal gesproken weer 10 jaar geldig. Behalve als dat vanwege medische redenen niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een leeftijdskeuring of aan de verplichte keuring voor vrachtwagen en autobus.

Spoedaanvraag

Doet u voor 14.00 uur een spoedaanvraag? Dan ligt uw rijbewijs meestal de volgende dag klaar. Het rijbewijs is dan wel duurder. Let op: bij een vermissing kan niet in alle gevallen een spoedprocedure worden gestart.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Rijbewijs.nl
Eisen pasfoto rijbewijs

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges rijbewijzen. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

Rijbewijs ingenomen in het buitenland

Is uw rijbewijs na een verkeersovertreding in het buitenland ingenomen? Dan moet u wachten tot uw rijbewijs wordt teruggestuurd naar Nederland. Als u in het buitenland een strafbaar feit pleegt, mag de buitenlandse autoriteit uw Nederlandse rijbewijs innemen. Die stuurt uw rijbewijs dan op naar de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Heeft u inmiddels al een nieuw rijbewijs, dan waarschuwt de RDW de gemeente.

Niet juiste verklaring van vermissing opgegeven

De gemeente moet soms uw rijbewijs ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat u een niet-juiste reden van vermissing van uw rijbewijs heeft opgegeven* . Als uw rijbewijs ongeldig verklaard is, moet u opnieuw rijexamen doen. 

* Artikel 124, lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet heeft een dwingendrechtelijk karakter voor de gemeente. Dit betekent dat de gemeente er niet van kan afwijken.

Identiteitscontrole bij de Publieksbalie

De gemeente wil identiteitsfraude en identiteitsdiefstal, oftewel misbruik van persoonsgegevens, voorkomen. Daarom staat bij de Publieksbalie in het Stadskantoor een zuil met een documentscanner en een gezichtsvergelijker.

  • De scanner controleert uw identiteitsbewijs op echtheid.
  • De gezichtsvergelijking controleert of het paspoort, het rijbewijs of de ID-kaart bij u hoort. Dat gebeurt door de foto die daarop staat te vergelijken met een foto die ter plekke van u wordt gemaakt.

Let op: u kunt een boete krijgen voor het rijden zonder geldig rijbewijs 

U kunt een boete krijgen als u rijdt zonder rijbewijs. Als u een motorvoertuig bestuurt bent u verplicht uw rijbewijs te laten zien zodra een politieagent daarom vraagt.

Altijd originele rijbewijs tonen

U moet altijd een origineel en geldig rijbewijs kunnen laten zien. Een kopie van uw rijbewijs is niet geldig.