Rijden met een EU-rijbewijs in Nederland

Met een buitenlands rijbewijs mag u in sommige gevallen tijdelijk nog rijden in Nederland.

 • U moet dan wel in Nederland inschreven staan.
 • Uw rijbewijs en de categorieën moeten nog geldig zijn.
 • U moet uw rijbewijs hebben gekregen in een EU- of EVA-land.

Maximaal 15 jaar

U mag maximaal 15 jaar met uw buitenlandse rijbewijs rijden in Nederland in één van de volgende categorieën. Daarbij rekenen we vanaf het jaar waarin uw rijbewijs is afgegeven.

 • AM
 • A1
 • A2
 • A
 • BE.

Maximaal 5 jaar

Voor de volgende categorieën geldt dat u maximaal 5 jaar* met uw buitenlandse rijbewijs in Nederland mag rijden.

 • C1
 • C
 • D1
 • D
 • C1E
 • CE
 • D1E
 • DE

* Vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs

Twee jaar bij uitzondering

U mag 2 jaar langer in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs in twee gevallen:

 • De periodes van 5 en 15 jaar zijn al voorbij, als u zich in Nederland inschrijft.
 • De periode dat u nog met het rijbewijs mag rijden, is na inschrijven, korter dan 2 jaar.

Dit geldt vanaf de datum waarop u ingeschreven staat. Uw rijbewijs en categorieën moeten dan nog wel geldig zijn.

Voorbeelden twee jaar

Voorbeeld 1 

LuÏgi is sinds 15 juni 2017 ingeschreven in Nederland. Zijn EU-rijbewijs is afgegeven op 1 januari 2012. Zijn rijbewijs en de categorieën zijn nog geldig.

 • Hij mag de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE gebruiken tot 1 januari 2027.
 • De categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE mocht hij tot 1 januari 2017 gebruiken.
 • Hij is na 1 januari 2017 in Nederland ingeschreven. Daarom mag hij voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE nog 2 jaar (tot 15 juni 2019) gebruik maken van het rijbewijs.

Voorbeeld 2

Aïda is sinds 15 juni 2017 ingeschreven in Nederland. Haar EU-rijbewijs is afgegeven op 1 juni 2013. Als haar rijbewijs én categorieën nog geldig zijn:

 • Mag ze AM, A1, A2, A, B en BE gebruiken tot 1 juni 2028.
 • De categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE mag ze tot 1 juni 2018 gebruiken.
 • Deze periode is korter dan 2 jaar. Daarom mag ze de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE nog tot 15 juni 2019 gebruiken.

Rijbewijs afgegeven in EU/EVA na inschrijving in Nederland                                    

U mag niet in Nederland rijden met uw EU/EV-rijbewijs als dat werd afgegeven terwijl u al ingeschreven stond in Nederland. Om te kunnen rijden in Nederland, moet u het buitenlandse rijbewijs omwisselen. Lees meer over rijbewijs omwisselen op de pagina: Rijbewijs omwisselen van buitenlands naar Nederlands.

Rijbewijs afgegeven buiten de EU/EVA

Is uw rijbewijs afgegeven in een ander land dan een EU/EVA-land? Dan mag u nog 185 dagen na inschrijving in Nederland, met het rijbewijs blijven rijden.

Toerist in Nederland

Bent u als toerist in Nederland? Dan mag u met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. Als het rijbewijs uit een land buiten EU/EVA komt, dan moeten de categorieën wel overeenkomen met het Verdrag van Wenen. Het gaat hierbij om categorieën A, B, C, D, E. Voldoet het rijbewijs hier niet aan? Dan is het verstandig om een internationaal rijbewijs naast het buitenlandse rijbewijs te hebben.