Beëindiging en ontbinding geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kan via de rechtbank of via een advocaat of notaris eindigen. Welke manier u kiest, is afhankelijk van de situatie. Heeft u samen minderjarige kinderen? Dan is alleen ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechtbank mogelijk.

Ontbinding
Ontbinding van de partnerschapsregistratie gebeurt door de rechtbank. U bent verplicht een advocaat deze procedure voor u te laten uitvoeren. De rechter spreekt de ontbinding uit en maakt eventueel afspraken over de boedelscheiding, alimentatie en het gezag over de kinderen.

De uitspraak van de rechtbank (beschikking) moet u binnen 6 maanden voor inschrijving in de registers inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds het geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Meestal regelt de advocaat dit voor u.

Voor de inschrijving is het wel noodzakelijk dat er geen beroep meer tegen de beschikking mogelijk is of dat de partijen in de beschikking berusten.

Het partnerschap is officieel ontbonden als de ambtenaar de beschikking heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Beëindiging
Beëindiging van een geregistreerd partnerschap gaat sneller en is minder omslachtig dan een ontbinding. Voorwaarden zijn dat men volledige overeenstemming heeft met elkaar over alle zaken zoals boedelscheiding en er geen gezamenlijke minderjarige kinderen zijn.

U laat voor de beëindiging bij een advocaat of notaris een convenant opmaken waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De advocaat of notaris stelt ook nog een verklaring voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand op.

Deze verklaring levert de advocaat of notaris in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is gesloten.

Het partnerschap is officieel beëindigd als de ambtenaar de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

 

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl