Uittreksel beëindiging en ontbinding geregistreerd partnerschap

Bewijs van ontbinding of beëindiging

Als u een bewijs van ontbinding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap wilt, moet u dat altijd aanvragen in de gemeente waar het partnerschap in eerste instantie is gesloten. Van een partnerschap dat destijds in Zwolle is gesloten, kunt u bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een 'uittreksel van de partnerschapsakte' vragen. Als uw geregistreerde partnerschap is ontbonden of beëindigd, is daarvan namelijk een vermelding toegevoegd aan de partnerschapsakte.

Let op
Het geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland vaak niet erkend. Dit kan voor niet-Nederlanders gevolgen hebben volgens de wetgeving van het land van hun herkomst. Vraag hiervoor informatie bij de ambassade van uw land.

Online aanvragen en betalen

Met DigiD kunt u direct online uw aanvraag indienen en met iDEAL betalen. Ook kunt u meerdere uittreksels of aktes uit de Burgerlijke stand tegelijk digitaal aanvragen.

 

Let op: Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar als u destijds in Zwolle uw partnerschap hebt gesloten.

Voordelen van het aanvragen met DigiD

  • meerdere akten tegelijk aan te vragen
  • een akte of uittreksel voor u zelf, voor uw partner en/of voor eigen kinderen aanvragen
  • u betaalt meteen met iDEAL

Uittreksel of akte met DigiD-inlogcode

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie van het stadskantoor. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Voor een aanvraag aan de balie hebt u nodig:

  • geldig legitimatiebewijs
  • gegevens over geslachtsnaam, voornamen en geboortedatum van één van beide partners

Afspraak

Maak hier uw afspraak

DigiD

Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD. Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. u kunt zelf uw DigiD aanvragen. Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op de website www.digid.nl.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

Een geregistreerd partnerschap kan via de rechtbank of via een advocaat of notaris eindigen. Welke manier u kiest, is afhankelijk van de situatie. Hebt u samen minderjarige kinderen? Dan is alleen ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechtbank mogelijk.

Ontbinding

Ontbinding van de partnerschapsregistratie gebeurt door de rechtbank. U bent verplicht een advocaat deze procedure voor u te laten uitvoeren. De rechter spreekt de ontbinding uit en maakt eventueel afspraken over de boedelscheiding, alimentatie en het gezag over de kinderen.

De uitspraak van de rechtbank (beschikking) moet u binnen 6 maanden voor inschrijving in de registers inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds het geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Meestal regelt de advocaat dit voor u.

Voor de inschrijving is het wel noodzakelijk dat er geen beroep meer tegen de beschikking mogelijk is of dat de partijen in de beschikking berusten.

Het partnerschap is officieel ontbonden als de ambtenaar de beschikking heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Beëindiging

Beëindiging van een geregistreerd partnerschap gaat sneller en is minder omslachtig dan een ontbinding. Voorwaarden zijn dat men volledige overeenstemming heeft met elkaar over alle zaken zoals boedelscheiding en er geen gezamenlijke minderjarige kinderen zijn.

U laat voor de beëindiging bij een advocaat of notaris een convenant opmaken waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De advocaat of notaris stelt ook nog een verklaring voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand op.

Deze verklaring levert de advocaat of notaris in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is gesloten.

Het partnerschap is officieel beëindigd als de ambtenaar de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van Leges

Wetgeving:
wetten.overheid.nl