Uittreksel echtscheidingsakte

Een echtscheiding wordt via een rechter uitgesproken. Vroeger maakte de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijksgemeente er een aparte akte van op. Nu wordt er een blad achter de huwelijksakte gevoegd. Dit is de zogenaamde 'latere vermelding'.

Bewijs van echtscheiding

Als u een bewijs van echtscheiding nodig hebt voor een instantie, moet u in de gemeente waar u destijds de verbintenis hebt gesloten een 'uittreksel uit het huwelijksregister' aanvragen. Dit geldt ook als u opnieuw in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Bent u in Zwolle gescheiden, dan kunt u het bewijs aanvragen bij de balie in het Stadskantoor. Het uittreksel wordt in principe per post toegestuurd. Bij de aanvraag moet u een legitimatiebewijs kunnen tonen.

Online aanvragen en betalen

Met DigiD kunt u direct online uw aanvraag indienen en met iDEAL betalen. Ook kunt u meerdere uittreksels of aktes uit de Burgerlijke stand tegelijk digitaal aanvragen.

DigiD logo

 

Let op: Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar uw huwelijk is afgesloten.

Voordelen van het aanvragen met DigiD

  • meerdere akten tegelijk aan te vragen
  • een akte of uittreksel voor u zelf, voor uw partner en/of voor eigen kinderen aanvragen
  • u betaalt meteen met iDEAL

Uittreksel of akte met DigiD-inlogcode

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie van het stadskantoor. Hiervoor dient u eerst een afspraak te maken.

Voor een aanvraag aan de balie heeft u nodig:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • De datum wanneer het huwelijk destijds is gesloten

DigiD

Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD. Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. u kunt zelf uw DigiD aanvragen. Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op de website www.digid.nl.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

 

Voor de kosten van dit product, zie uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl