Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap (ook wel partnerschapsregistratie genoemd) is een verbintenis die door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gesloten. Geregistreerde partners hebben dezelfde rechten en plichten als getrouwde partners.

Net als bij een huwelijk wordt een partnerschap automatisch in gemeenschap van goederen gesloten. Vanaf 1 januari 2018 gaat dit veranderen. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen.
Wilt u dit niet, neem dan ruim voor de sluitingsdatum contact op met een notaris om dit te regelen.

Als u een partnerschap wilt sluiten, meldt u dit bij de gemeente waar de partnerschapsregistratie plaatsvindt.

In Zwolle bepaalt u zelf waar de partnerschapsregistratie wordt gesloten. Het is ook mogelijk om het partnerschap kosteloos te laten sluiten. Zie verder de beschrijving bij  ‘Trouwen’ voor verdere informatie. Leest u hier trouwen? Dan kunt u ook geregistreerd partnerschap lezen.

Let op: niet alle landen erkennen het geregistreerd partnerschap. Dit kan tot problemen leiden bij rechtshandelingen in het buitenland. Vooral bij partners waarbij één of beiden niet-Nederlander zijn, is het raadzaam zich te laten voorlichten over de consequenties door de ambassade of consulaat van het land van herkomst.

Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk
Het is mogelijk uw geregistreerd partnerschap te laten omzetten in een huwelijk. Dit kan in elke gemeente in Nederland. De rechten en plichten zoals die golden tijdens de partnerschapsregistratie, gelden dan ook tijdens het huwelijk.

In Zwolle bepaalt u zelf waar de omzetting met ceremonie plaatsvindt. Zie de beschrijving bij ‘Trouwen’ voor meer informatie. Leest u hier trouwen? Dan geldt dit ook voor de omzetting partnerschap in een huwelijk.

Het is ook mogelijk de omzetting zonder ceremonie aan de publieksbalie te doen. Hiervoor maakt u een afspraak bij de publieksbalie.

Voor de omzetting zijn geen getuigen nodig en u hoeft vooraf geen ‘melding  huwelijk’ te doen.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges huwelijken en partnerschap.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl