Huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland trouwt of partnerschap sluit, kan de buitenlandse instantie u vertellen welke documenten u hiervoor nodig heeft. In sommige landen moet u bewijzen dat u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. De buitenlandse instantie kan u dan vragen om een ongehuwdverklaring of verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring (uittreksel Basisregistratie Personen, BRP) vraagt u aan bij de woongemeente.

Als u inmiddels geëmigreerd bent, vraagt u de verklaring huwelijksbevoegdheid aan bij de burgerlijke stand van uw laatste woongemeente. De ongehuwdverklaring vraagt u dan aan bij een RNI-gemeente. De gemeente Zwolle is een RNI-gemeente.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

  • legitimatiebewijs van beiden
  • geboorteakte van beiden
  • bewijs van nationaliteit van beiden
  • bewijs van beiden dat u op dit moment niet gehuwd bent
  • bewijsstukken van ontbinding / beëindiging van een vorig huwelijk (als u eerder gehuwd bent geweest)

Soms zijn er nog meer documenten nodig. Wilt u informatie over de documenten die u nodig hebt voor de aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, neemt u dan telefonisch contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand via het algemene informatienummer van Publiekszaken.

Buitenlandse documenten moeten mogelijk voorzien zijn van legalisatiestempels of een apostillestempel. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn gesteld is ook een vertaling door een beëdigd tolk of vertaler in Nederland nodig.

Meer informatie:
Trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie Leges huwelijken.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl