Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

U kunt uw voorgenomen huwelijk of partnerschap melden in de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap gaat registreren. Dat doet u met het formulier ‘melding huwelijk of partnerschap'. Het is niet meer nodig om in 'ondertrouw' te gaan.

Publieksbalie

Trouwt u in Zwolle? Dan moet u eerst een afspraak maken bij de Publieksbalie. Hier reserveert u eerst uw trouw- of partnerschapsdatum. Het formulier ‘melding huwelijk of partnerschap’ kunt u dan samen met de kopieën van de legitimatiebewijzen inleveren. U kunt ze ook daarna alsnog digitaal toesturen.

Maak direct uw afspraak

Op tijd regelen

Als u de melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap hebt gedaan, controleert de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden om te trouwen/partneren. Als dat zo is, dan kan het huwelijk of de partnerschap na 14 dagen worden gesloten. Regel de melding van uw huwelijk/partnerschap daarom op tijd. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de trouw- of partnerschapsdatum de melding doen.
Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding in Den Haag.

Formulier

Het formulier voor de melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap vindt u onder het tabblad Aanvraag.

Het meldingsformulier stuurt u na ondertekening naar babs@zwolle.nl. U voegt bij:

  • kopie geldig paspoort/id-kaart van u beiden.
  • eventueel het formulier ‘huwelijk/geregistreerd partnerschap op locatie’ als u op een eigen gekozen locatie trouwt.
  • eventueel aanvullende documenten: Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u in het buitenland geboren? Hebt u in het buitenland gewoond of bent u in het buitenland getrouwd geweest? Vraag dan op tijd na of er aanvullende documenten nodig zijn. En zoja, aan welke eisen ze moeten voldoen. Houd er rekening mee dat het soms lang duurt voordat u deze documenten in uw bezit hebt.

Getuigen

Bij een huwelijk moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. 2 Tot 4 in totaal dus, niet per partner. Als u geen eigen getuigen wilt, kan gemeente getuigen beschikbaar stellen. Daarvoor betaalt u €25,- per getuige.

Buiten Nederland

Uw getuigen mag ook van buiten Nederland komen. Zij moeten18 jaar of ouder zijn en een geldig legitimatiebewijs hebben. We verwachten wel dat de getuigen Nederlands verstaan. Of dat er iemand aanwezig is die voor ze kan vertalen wat ze moeten doen tijdens de plechtigheid.

Vaststellen identiteit

Voordat de trouwambtenaar het huwelijk sluit, stelt hij de identiteit van u en uw getuigen vast. Hij kijkt dus of u zegt wie u bent. Dat doet hij door in het voorgesprek naar uw identiteitsbewijs te vragen. Vlak voor de huwelijksvoltrekking vraagt hij dat ook aan de getuigen. Vraag dus aan uw getuigen of ze hun identiteitsbewijs meenemen op de dag van het huwelijk.

Geen persoonlijk voorgesprek

Heeft u geen persoonlijk voorgesprek? Dan vraagt de trouwambtenaar voorafgaand aan de ceremonie, aan u en uw getuigen om het legitimatiebewijs te laten zien. Neem daarom uw ID-kaart of paspoort mee op de dag van uw huwelijk. Vraag uw getuigen dat ook doen.

Naamgebruik

Woont u in Zwolle, dan kunt u uw naamgebruik digitaal aanvragen met uw eigen DigiD inlogcode.

Woont u buiten Zwolle, dan kunt u bij uw woongemeente informeren op welke wijze u uw naamgebruik kunt aanvragen.

Meldingsformulier

melding-huwelijk.pdf

melding-geregistreerd-partnerschap.pdf

Melden huwelijk in persoon

Het melden van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap in persoon blijft mogelijk. Hieraan zijn wel kosten verbonden, zie voor de kosten leges melden voorgenomen huwelijk in persoon.  Het melden kan door telefonisch een afspraak te maken via het nummer 14038.

Als u vragen heeft over deze melding neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges huwelijken. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

 

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl