Huisregels kosteloze huwelijken

Huwelijk/partnerschapsregistratie Trouwkamer (Stadskantoor)

De kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties vinden plaats in de Trouwkamer op het Stadskantoor, Lübeckplein 2.

Wij vragen u te letten op de volgende regels:

  • U wordt verzocht om vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn. U kunt zich melden bij de receptie.
  • De receptioniste verwijst u door naar de trouwkamer. U mag maximaal 4 getuigen en uw eigen (minderjarige) kinderen meenemen naar de trouwkamer. Meer gasten zijn niet toegestaan.
  • De ambtenaar die uw huwelijk of partnerschap sluit, neemt vooraf géén contact met u op.
  • De ambtenaar heet u welkom en sluit vervolgens direct uw huwelijk of partnerschap. Er is wel gelegenheid tot het ringen wisselen maar er wordt geen toespraak gehouden.
  • Parkeren kan voor eigen rekening in de parkeergarages nabij het Stadskantoor.
  • In de hal van het Stadskantoor mag niet worden gestrooid.

Uitleg over het naamgebruik

In Nederland is er een onderscheid tussen:

  • geslachtsnaam (achternaam) en
  • naamgebruik

In het Nederlands recht verandert de achternaam niet door het huwelijk/partnerschap. In het Burgerlijk Wetboek staat dat in het maatschappelijk verkeer echtgenoten/partners elkaars naam mogen gebruiken. De achternaam wijzigt dus niet.

In het trouw/partnerschapsboekje staat daarom bij de geslachtsnaam voor en na het huwelijk/de partnerschap dezelfde achternaam vermeld. Ook in de bevolkingsadministratie blijft u vermeld staan met uw eigen achternaam.

De verklaring naamgebruik kunt u enkele dagen na uw huwelijk/partnerschap zelf aanpassen via uw eigen DigiD.

Gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Dat betekent dat vanaf die datum uw huwelijk of geregistreerd partnerschap niet meer automatisch sluit in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat:

  • de bezittingen en schulden van de partner blijven na het trouwen alleen van die partner;
  • erfenissen en schenkingen gekregen tijdens huwelijk blijven van één partner en vallen niet in de gemeenschap.

Al het andere vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, valt wel in de gemeenschap en is van beide partners. Wilt u dit anders, dan moet u bij de notaris voor het huwelijk aanvullende voorwaarden laten opmaken.

Het is belangrijk dat bij het begin van het huwelijk goed is vastgelegd welk vermogen van welke partij is.

Als u  voor het huwelijk samen een huis koopt en een hypotheek hebt, blijft dit ook na het sluiten van het huwelijk van het paar samen.

Paren die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd, zijn in gemeenschap van goederen getrouwd tenzij huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Voor deze personen verandert er niets per 2018.