Uittreksel partnerschapsakte

Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt hiervan een akte opgemaakt. Dit is het bewijs van het gesloten partnerschap. De akte wordt ondertekend door de:

  • partners
  • getuigen
  • ambtenaar van de burgerlijke stand.

Daarna wordt de akte opgeslagen in het partnerschapsregister. De akte van partnerschapsregistratie is niet hetzelfde als het partnerschapsboekje!

Bewijs partnerschap

Als u een bewijs van het partnerschap wilt, vraagt u een 'uittreksel uit het partnerschapsregister' aan. Dit doet u bij de gemeente waar de registratie heeft plaatsgevonden.  Het is niet mogelijk om een meertalig uittreksel van de partnerschapsakte aan te vragen.

Aan de afgifte van een uittreksel zitten kosten.

Online aanvragen en betalen

Met DigiD kunt u direct online uw aanvraag indienen en met iDEAL betalen. Ook kunt u meerdere uittreksels of aktes uit de Burgerlijke stand tegelijk digitaal aanvragen

Let op: Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar als u in Zwolle uw partnerschap hebt gesloten.

Voordelen van het aanvragen met DigiD

  • U kunt meerdere akten tegelijk aanvragen.
  • U kunt een akte of uittreksel voor u zelf, voor uw partner en/of voor eigen kinderen aanvragen
  • U betaalt meteen met iDEAL

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

Uittreksel of akte met DigiD-inlogcode

Ik wil de aanvraag aan de balie afhandelen

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie van het stadskantoor. Hiervoor dient u eerst een afspraak te maken.

Maak direct uw afspraak

Neem mee naar uw afspraak:

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Gegevens over geslachtsnaam, voornamen en geboortedatum van één van beide partners.

 

Hebt u vragen? Bel dan met de gemeente Zwolle via 14038 (5 cijfers). U kunt ook het contactformulier invullen.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u wat u kunt doen.

 

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van Leges

Wetgeving:
wetten.overheid.nl