Uittreksel partnerschapsakte

Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt hiervan een akte opgemaakt. Dit is het bewijs van het gesloten partnerschap. De akte wordt ondertekend door de partners, getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als u een bewijs van het partnerschap wilt, vraagt u een 'uittreksel uit het partnerschapsregister' aan. Dit doet u bij de gemeente waar de registratie heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om een meertalig uittreksel van de partnerschapsakte aan te vragen. U kunt uw uittreksel via DigiD aanvragen of aan de balie van het Stadskantoor.