Uittreksel partnerschapsakte

Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt hiervan een akte opgemaakt. Dit is het bewijs van het gesloten partnerschap. De akte wordt ondertekend door de:

  • partners
  • getuigen
  • ambtenaar van de burgerlijke stand.

Daarna wordt de akte opgeslagen in het partnerschapsregister. De akte van partnerschapsregistratie is niet hetzelfde als het partnerschapsboekje!

Bewijs partnerschap

Als u een bewijs van het partnerschap wilt, vraagt u een 'uittreksel uit het partnerschapsregister' aan. Dit doet u bij de gemeente waar de registratie heeft plaatsgevonden.  Het is niet mogelijk om een meertalig uittreksel van de partnerschapsakte aan te vragen. U kunt uw uittreksel aan de balie van het Stadskantoor aanvragen of het via DigiD aanvragen. In principe krijgt u het uittreksel per post toegestuurd

Aan de afgifte van een uittreksel zitten kosten.

Online aanvragen en betalen

Met DigiD kunt u direct online uw aanvraag indienen en met iDEAL betalen. Ook kunt u meerdere uittreksels of aktes uit de Burgerlijke stand tegelijk digitaal aanvragen

Let op: Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar als u in Zwolle uw partnerschap hebt gesloten.

Voordelen van het aanvragen met DigiD

  • U kunt meerdere akten tegelijk aanvragen.
  • U kunt een akte of uittreksel voor u zelf, voor uw partner en/of voor eigen kinderen aanvragen
  • U betaalt meteen met iDEAL

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

Uittreksel of akte met DigiD-inlogcode

LET OP: het uittreksel wordt niet digitaal maar per post toegestuurd.

Ik wil de aanvraag aan de balie afhandelen

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie van het stadskantoor. Hiervoor dient u eerst een afspraak te maken.

Maak direct uw afspraak

Neem mee naar uw afspraak:

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Gegevens over geslachtsnaam, voornamen en geboortedatum van één van beide partners.

 

Hebt u vragen? Bel dan met de gemeente Zwolle via 14038 (5 cijfers). U kunt ook het contactformulier invullen.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u wat u kunt doen.

 

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van Leges

Wetgeving:
wetten.overheid.nl