Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Wordt uw pensioen uitgekeerd of uw verzekering uitbetaald? In veel gevallen moet u dan een ‘Bewijs van in leven zijn' of ‘Attestatie de Vita’ overleggen.

Bewijs van in leven zijn:

Deze verklaring ontvangt u bij een digitale aanvraag. Hierin staat dat u volgens de Basisregistratie personen geregistreerd bent als ‘in leven zijnd’. Vaak is deze verklaring al voldoende voor instanties. 

Attestatie de Vita:

Deze is alleen in persoon aan de publieksbalie te verkrijgen. De ambtenaar verklaart dan namens de burgemeester dat hij/zij heeft vastgesteld dat u op de afgiftedatum van de verklaring in leven bent.

Internationale Attestatie de Vita:

Als u de verklaring nodig heeft voor een buitenlandse instantie, kunt u vragen om een internationaal model. Dit wordt geadviseerd maar is niet verplicht. Een internationale verklaring kunt u alleen in persoon aan de balie aanvragen. Dit is wettelijk verplicht.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

Een 'bewijs van in leven zijn' kunt u alleen digitaal aanvragen. U ontvangt dan een flinke korting op de normale prijs. Heeft u echt een (internationale) ‘attestatie de vita’ nodig, dan kunt u die alleen in persoon aan de balie aanvragen. Daarvoor moet u een legitimatiebewijs en de verschuldigde leges meenemen.

Als u het bewijs nodig het voor een pensioen, kunt u het kosteloos ontvangen. Neem daarvoor de brief van de pensioenverzekeraar mee.

Ik wil de aanvraag digitaal afhandelen

Aanvragen bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) met DigiD inlogcode

Ik wil de aanvraag aan de publieksbalie afhandelen

Openingstijden publieksbalies (alleen op afspraak): maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur.
Maak hier uw afspraak (kies ‘bewijs van in leven zijn’)

Als u vragen heeft over deze verklaring, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl