Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Wordt uw pensioen uitgekeerd of uw verzekering uitbetaald? In veel gevallen moet u dan een ‘Bewijs van in leven zijn' of ‘Attestatie de Vita’ overleggen.

Bewijs van in leven zijn:
Deze verklaring ontvangt u bij een digitale aanvraag. Hierin staat dat u volgens de Basisregistratie personen geregistreerd bent als ‘in leven zijnd’. Vaak is deze verklaring al voldoende voor instanties. 

Attestatie de Vita:
Deze is alleen in persoon aan de publieksbalie te verkrijgen. De ambtenaar verklaart dan namens de burgemeester dat hij/zij heeft vastgesteld dat u op de afgiftedatum van de verklaring in leven bent.

Internationale Attestatie de Vita:
Als u de verklaring nodig heeft voor een buitenlandse instantie, kunt u vragen om een internationaal model. Dit wordt geadviseerd maar is niet verplicht. Een internationale verklaring kunt u alleen in persoon aan de balie aanvragen. Dit is wettelijk verplicht.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag
Een 'bewijs van in leven zijn' kunt u alleen digitaal aanvragen. U ontvangt dan een flinke korting op de normale prijs. Heeft u echt een (internationale) ‘attestatie de vita’ nodig, dan kunt u die alleen in persoon aan de balie aanvragen. Daarvoor moet u een legitimatiebewijs en de verschuldigde leges meenemen.

Als u het bewijs nodig het voor een pensioen, kunt u het kosteloos ontvangen. Neem daarvoor de brief van de pensioenverzekeraar mee.

Ik wil de aanvraag digitaal afhandelen
Aanvragen uittreksel Basisregistratie Personen (voorheen GBA) met DigiD inlogcode
(kies in de transactie voor ‘bewijs van in leven zijn’)

Ik wil de aanvraag aan de publieksbalie afhandelen
Openingstijden publieksbalies (alleen op afspraak): maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur.
Maak hier uw afspraak (kies ‘bewijs van in leven zijn’)

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

 

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl