Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Wordt uw pensioen uitgekeerd of uw verzekering uitbetaald? In veel gevallen moet u dan een ‘Bewijs van in leven zijn' of ‘Attestatie de Vita’ overleggen. Een Bewijs van in leven zijn kunt u digitaal aanvragen met DigD. Een Attestatie de Vita kunt u alleen in persoon aanvragen bij de publieksbalie.