Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Wordt uw pensioen uitgekeerd of uw verzekering uitbetaald? In veel gevallen moet u dan een ‘Bewijs van in leven zijn' of ‘Attestatie de Vita’ overleggen.

Bewijs van in leven zijn

Deze verklaring ontvangt u bij een digitale aanvraag. Hierin staat dat u volgens de Basisregistratie personen geregistreerd bent als ‘in leven zijnd’. Vaak is deze verklaring al voldoende voor instanties. 

Attestatie de Vita

Deze is alleen in persoon aan de publieksbalie te verkrijgen. De ambtenaar verklaart dan namens de burgemeester dat hij/zij heeft vastgesteld dat u op de afgiftedatum van de verklaring in leven bent.

Internationale Attestatie de Vita

Als u de verklaring nodig heeft voor een buitenlandse instantie, kunt u vragen om een internationaal model. Dit wordt geadviseerd maar is niet verplicht. Een internationale verklaring kunt u alleen in persoon aan de balie aanvragen. Dit is wettelijk verplicht.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

Een 'bewijs van in leven zijn' kunt u alleen digitaal aanvragen. U ontvangt dan een flinke korting op de normale prijs. Heeft u echt een (internationale) ‘attestatie de vita’ nodig, dan kunt u die alleen in persoon aan de balie aanvragen.

Als u het bewijs nodig het voor een pensioen, kunt u het kosteloos ontvangen. Neem daarvoor de brief van de pensioenverzekeraar mee.

Digitaal aanvragen

Aanvragen bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) met DigiD inlogcode

De internationale aanvraag aan de publieksbalie doen

Maak hier uw afspraak

Kies ‘bewijs van in leven zijn’

Meenemen naar de afspraak

  • Een legitimatiebewijs.
  • Pinpas of contant geld voor de kosten.

Als u vragen heeft over deze verklaring, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl