Bewijs van Nederlanderschap

Een 'Bewijs van Nederlanderschap' is een uittreksel uit de Basisregistratie personen waarmee u kunt bewijzen dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Dit bewijs wordt afgegeven namens de burgemeester.

Korting
De gemeente stimuleert en beloont het gebruik van digitale aanvragen. Daarom ontvangt u bij een digitale aanvraag het bewijs van Nederlanderschap met een flinke korting. Uw bewijs wordt binnen drie werkdagen naar uw huisadres toegestuurd.

Als uw gegevens in de BRP onjuist of onvolledig zijn kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

DigiD logoDit heeft u nodig voor de aanvraag
De gemeente promoot en beloont het gebruik van digitale aanvragen. Daarom ontvangt u bij een digitale aanvraag het bewijs van Nederlanderschap met een flinke korting. Digitaal aanvragen kan alleen met DigiD. Als u niet digitaal kunt of wilt aanvragen, kunt u het bewijs van Nederlanderschap alleen aan de publieksbalie aanvragen. Hiervoor wordt het normale tarief berekend. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs en de verschuldigde leges mee.

Ik wil de aanvraag digitaal afhandelen
- Aanvragen uittreksel Basisregistratie Personen met DigiD inlogcode
(kies in de transactie voor ‘bewijs van Nederlanderschap’)

Ik wil de aanvraag aan de publieksbalie afhandelen
Openingstijden publieksbalies (alleen op afspraak): maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur.
Maak hier uw afspraak (kies ‘uittreksel BRP (GBA)’)

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

 

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl