Garantstelling bij kort verblijf

Als u iemand in het buitenland uitnodigt voor kort verblijf (maximaal 3 maanden) moet u een 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' naar diegene sturen. Daarmee kan hij/zij bij de Nederlandse ambassade een visum aanvragen.

Alleen kort verblijf

Deze procedure is beslist niet bedoeld voor personen die zich permanent in Nederland willen vestigen.

Handtekening

De handtekening die u onder de uitnodiging hebt gezet, wordt aan de balie gelegaliseerd. Dat wil zeggen dat de gemeente de handtekening voor echt verklaart.

Rol

De gemeente heeft geen rol bij de aanvraag, verlening of afwijzing van een visum.

Voor de aanvraag hebt u nodig:

  • de ingevulde verklaring ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking'
  • legitimatiebewijs
  • de verschuldigde leges.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf)

Afspraak

Als u de aanvraag bij de publieksbalie wilt doen, moet u eerst een afspraak maken.

Maak hier uw afspraak

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie: Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl