Garantstelling bij kort verblijf

Als u iemand in het buitenland uitnodigt voor kort verblijf (maximaal 3 maanden) moet u een 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' naar de uit te nodigen persoon sturen. Daarmee kunnen zij bij de Nederlandse ambassade een visum aanvragen.

Deze procedure is beslist niet bedoeld voor personen die zich permanent in Nederland willen vestigen.

De handtekening die u onder de uitnodiging hebt gezet, wordt aan de balie gelegaliseerd. Dat wil zeggen dat de gemeente de handtekening voor echt verklaart.

De gemeente heeft geen rol bij de aanvraag, verlening of afwijzing van een visum.

Voor de aanvraag hebt u nodig:
• de ingevulde verklaring ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking';
• legitimatiebewijs;
• de verschuldigde leges.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen
Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf)

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak hier uw afspraak

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl