Inlichtingen uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA)

Verschillende (semi) overheidsorganisaties en derden kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) inkijken. Inzage in deze gegevens kunt schriftelijk aanvragen bij de gemeente.