Adresonderzoek

Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging binnen vijf dagen te melden bij de gemeente. Doet u dit niet dan kan de gemeente een onderzoek instellen om uw nieuwe adres te achterhalen. Wanneer dit geen resultaat oplevert, kan de gemeente u ambtshalve uitschrijven. U staat dan nergens meer ingeschreven en heeft niet langer recht op voorzieningen. Het kan ook leiden tot problemen met bijvoorbeeld studiefinanciering, uitkering, woonduur, huurtoeslag, of de aanvraag van een uittreksel.

U kunt uw adreswijziging doorgeven via de verhuisformulieren of op afspraak aan de publieksbalie op het stadskantoor. Uw nieuwe gegevens worden dan gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP). Dit is de bron van persoonsgegevens waarvan instanties zoals de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Dienst Uitvoering Onderwijs, pensioenfondsen en gemeenten gebruik van  maken.

Vertrekt u naar een andere gemeente, meldt u zich dan binnen vijf dagen bij de gemeente waar u naar toe verhuist.

Het niet of foutief bij de gemeente doorgeven van uw adreswijziging kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-- (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Ik wil de aanvraag digitaal afhandelen
Verhuizing binnen Zwolle met DigiD

Ik wil de aanvraag via een geprint formulier afhandelen 

Indien u uw verhuizing niet online kunt doorgeven, dan kunt gebruik maken van onderstaand formulier.
aangifte-van-adreswijziging.pdf

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur.

Maak hier uw afspraak

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl