Adresonderzoek

Er zijn twee manieren waarop u met een adresonderzoek te maken kunt krijgen.

  1. De gemeente kan zelf een adresonderzoek naar u instellen.
  2. U kunt de gemeente vragen een onderzoek naar uw adres in te stellen. Hierover leest u meer onder het tabje Aanvraag.

De gemeente start een adresonderzoek naar u

Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht uw nieuwe adres tot uiterlijk  5 dagen na de verhuizing bij de gemeente te melden. Doet u dit niet, dan kan de gemeente een onderzoek instellen om uw nieuwe adres te achterhalen.

Vertrekt u naar een andere gemeente? Meld dit dan tot maximaal 5 dagen na de verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Gevolgen

Als de gemeente u tijdens het onderzoek niet vindt, kunnen wij u uitschrijven. Als u niet meer op een actueel adres staat ingeschreven, kan dat vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

Het stopzetten of opschorten van:

  • uitkeringen als bijstandsuitkering of AOW
  • toeslagen zoals kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of huurtoeslag
  • studiefinanciering

De gemeente kan geen identiteitsbewijs of uittreksel uit de basisregistratie personen verstrekken.

Boete

De gemeente kan u een bestuurlijke boete geven als u uw verhuizing niet doorgeeft. Die is maximaal € 325,-.

Uw adreswijziging doorgeven

U kunt uw adreswijziging doorgeven via de verhuisformulieren of op afspraak aan de publieksbalie op het stadskantoor. Zie voor meer informatie onze pagina Verhuizen & adresseren.

BRP

Nadat u uw verhuizing heeft doorgegeven, worden uw nieuwe gegevens verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Verschillende instanties kunnen hier gebruik van maken, zoals

  • Belastingdienst
  • Sociale Verzekeringsbank
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Pensioenfondsen
  • Gemeenten.

Zelf een adresonderzoek aanvragen

Als er iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet meer daadwerkelijk woont, kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand formulier.

aanvraagformulier adresonderzoek.pdf

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Landelijke aanpak adreskwaliteit

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsinstanties gebruiken daarvoor de Basisregistratie Peronen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Met een verkeerd woonadres in de BRP is bijvoorbeeld adresfraude mogelijk. Maar ook misbruik van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kan de gemeente  mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek

Om zo min mogelijk bewoners lastig te vallen gebeurt een huisbezoek pas als er serieuze twijfel is. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. Ook moeten  de onderzoekers zich legitimeren. 

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht

Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Blijkt uit het onderzoek dat wijziging  van de BRP-registratie nodig is? De gemeente zal dit aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht de registratie te wijzigen. De gemeente heeft hier geen toestemming van de betrokkene voor nodig. Een wijziging kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen. 

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in de BRP

Wie verhuist moet dat binnen 5 dagen na verhuizing melden aan de gemeente. Wilt u weten of u goed staat ingeschreven? Log in met uw DigiD op de website van mijnoverheid  en controleer uw gegevens. Zijn uw gegevens niet juist? Geef de juiste gegevens  door aan team Dienstverlening.  Vermoedt u dat u het slachtoffer bent van adresfraude? Vraag dan om een adresonderzoek!

Heeft u vragen over het adresonderzoek of huisbezoek?  

Neem dan contact op met team Adresonderzoeken, via telefoon: 14038  of e-mail   adresonderzoeken@zwolle.nl . Wilt u liever persoonlijk iemand spreken? Maak dan een afspraak via onze website.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl