Adresonderzoek

Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging binnen vijf dagen te melden bij de gemeente. Doet u dit niet dan kan de gemeente een onderzoek instellen om uw nieuwe adres te achterhalen.

Wanneer dit geen resultaat oplevert, kan de gemeente u ambtshalve uitschrijven. U staat dan nergens meer ingeschreven en heeft niet langer recht op voorzieningen. Het kan ook leiden tot problemen met bijvoorbeeld studiefinanciering, uitkering, woonduur, huurtoeslag, of de aanvraag van een uittreksel.

U kunt uw adreswijziging doorgeven via de verhuisformulieren of op afspraak aan de publieksbalie op het stadskantoor. Uw nieuwe gegevens worden dan verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). Dit is de bron van persoonsgegevens waarvan instanties zoals de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Dienst Uitvoering Onderwijs, pensioenfondsen en gemeenten gebruik van  maken.

Vertrekt u naar een andere gemeente, meldt u zich dan binnen vijf dagen bij de gemeente waar u naar toe verhuist.

Het niet of foutief bij de gemeente doorgeven van uw adreswijziging kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte (Wet basisregistratie personen) en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Als er iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet meer daadwerkelijk woont, kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente . U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand formulier.
aanvraagformulier adresonderzoek.pdf

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur.

Maak hier uw afspraak

Als u vragen heeft over deze product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl