Adresonderzoek

Er zijn twee manieren waarop u met een adresonderzoek te maken kunt krijgen.

  1. De gemeente kan zelf een adresonderzoek naar u instellen.
  2. U kunt de gemeente vragen een onderzoek naar uw adres in te stellen. Hierover leest u meer onder het tabje Aanvraag.

De gemeente start een adresonderzoek naar u

Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht uw nieuwe adres tot uiterlijk  5 dagen na de verhuizing bij de gemeente te melden. Doet u dit niet, dan kan de gemeente een onderzoek instellen om uw nieuwe adres te achterhalen.

Vertrekt u naar een andere gemeente? Meld dit dan tot maximaal 5 dagen na de verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Gevolgen

Als de gemeente u tijdens het onderzoek niet vindt, kunnen wij u uitschrijven. Als u niet meer op een actueel adres staat ingeschreven, kan dat vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

Het stopzetten of opschorten van:

  • uitkeringen als bijstandsuitkering of AOW
  • toeslagen zoals kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of huurtoeslag
  • studiefinanciering

De gemeente kan geen identiteitsbewijs of uittreksel uit de basisregistratie personen verstrekken.

Boete

De gemeente kan u een bestuurlijke boete geven als u uw verhuizing niet doorgeeft. Die is maximaal € 325,-.

Uw adreswijziging doorgeven

U kunt uw adreswijziging doorgeven via de verhuisformulieren of op afspraak aan de publieksbalie op het stadskantoor. Zie voor meer informatie onze pagina Verhuizen & adresseren.

Zelf een adresonderzoek aanvragen

Als er iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet meer daadwerkelijk woont, kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand formulier.

aanvraagformulier adresonderzoek.pdf

 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

BRP

Nadat u uw verhuizing heeft doorgegeven, worden uw nieuwe gegevens verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Verschillende instanties kunnen hier gebruik van maken, zoals

  • Belastingdienst
  • Sociale Verzekeringsbank
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Pensioenfondsen
  • Gemeenten.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl