Briefadres (aanvragen)

Uw adres is één van uw gegevens die in de Basisregistratie personen (BRP) staan. Dit kan een woonadres of een briefadres zijn. Als u zich inschrijft in een gemeente, moet dat op het adres waar u feitelijk woont. Maar soms kan dat door bepaalde redenen niet. Dan vraagt u een briefadres aan. In Zwolle moet u hiervoor een afspraak maken bij de balie op het Stadskantoor.