Briefadres (aanvragen)

Uw adres is één van uw gegevens die in de Basisregistratie personen (BRP) staan. Dit kan een woonadres of een briefadres zijn.

Briefadres

Als u zich inschrijft in een gemeente, moet dat op het adres waar u feitelijk woont. Maar soms kan dat door bepaalde redenen niet. Dan moet u een briefadres aanvragen. Redenen voor een briefadres kunnen zijn:

 1. het ontbreken van een woonadres omdat:
  a. u dak- of thuisloos bent;
  b. u korter dan drie maanden moet overbruggen voor u naar het volgende woonadres kunt;
  c. u kort in het buitenland verblijft: korter dan twee derde van een jaar;
  d. u korter dan 2 jaar in het buitenland verblijft of vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;
 2. verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijf-huizen);
 3. verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 van de wet BRP;
 4. om veiligheidsredenen, na oordeel van de burgemeester.

BRP

In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners van Nederland. En van mensen die Nederland hebben verlaten. Veel instanties en overheden gebruikten deze basisregistratie voor naam- en adresgegevens. Denk aan:

 • de belastingdienst
 • rechtbanken
 • studiefinanciering enz.

Het is daarom belangrijk dat u ingeschreven staat op het adres waar u feitelijk woont.

 

Er is een aantal voorwaarden aan een briefadres:

 1. Er kunnen ondersteunende stukken worden gevraagd waarmee u uw aanvraag moet onderbouwen.
 2. U moet het verzoek in persoon toelichten als daar behoefte aan is.
 3. Als u een briefadres aanvraagt omdat u  dak- of thuisloos bent, dan moet u ook gebruik maken van de maatschappelijke opvang in Zwolle (Leger des Heils of RIBW). Maakt u geen gebruik van de maatschappelijk opvang? En verklaart u op meerdere adressen te verblijven? Dan is inschrijving met een briefadres niet mogelijk.
 4. Bij inschrijving op het adres van de maatschappelijke opvang, blijf-van-mijn-lijfhuis of een instelling zoals genoemd in artikel 2.40 wet BRP, heeft u  schriftelijke toestemming van het hoofd van de instelling nodig.

Zie voor de uitgebreide voorwaarden verder: regeling briefadres 2016.

U moet een briefadres aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat in de BRP. In Zwolle moet u hiervoor een afspraak maken bij onze balie op het Stadskantoor. Een aangifte via DigiD is niet mogelijk. Vul eerst de 'Vragenlijst Aanvraag Briefadres' in en neem hem mee naar de afspraak.

vragenformulier aanvraag briefadres.pdf

Maak hier uw afspraak

Onjuiste gegevens

Een adreswijziging met verkeerde gegevens, zien we als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte (Wet basisregistratie personen). Hiervoor kunt u een bestuurlijke boete krijgen van van maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Verhuisaangifte

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Regeling briefadres gemeente Zwolle

Landelijke wet- en regelgeving

Wet basisregistratie personen