Verhuizen binnen Zwolle

Verandert u binnen de gemeente Zwolle van adres, dan bent u verplicht binnen vijf dagen aangifte van adreswijziging te doen. U mag dit eventueel tot maximaal 4 weken vóór uw daadwerkelijke verhuizing doen. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.

Verhuizen naar een andere gemeente

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Zwolle uitgeschreven.

Wie kan uw verhuizing doorgeven?

  • Als u 16 jaar of ouder bent: uzelf
  • Als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger
  • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
  • Als u onder curatele staat: de curator
  • Een meerderjarige die u schriftelijk hebt gemachtigd

Een aangifte van verhuizing met onjuiste gegevens is een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen. U kunt daarvoor een bestuurlijke boete krijgen maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Ik wil mijn verhuizing digitaal doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Uw aanvraag kunt u direct digitaal verzenden. U ontvangt een ontvangstbevestiging op uw mailadres. Via 'mijn loket' kunt u uw aanvraag nog bekijken.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Heeft u nog geen DigiD dan kunt u deze hier aanvragen. 

Ik wil mijn verhuizing aan de balie doorgeven

U kunt zelf online een afspraak maken. Als u uw verhuizing doorgeeft in het stadskantoor, neemt u mee:

  • Verhuist u zelf: uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument)
  • Wilt u ook een andere verhuizing doorgeven? Dan neemt u een schriftelijke machtiging van degene mee, met het identiteitsbewijs van die persoon

Maak hier uw afspraak

Ik wil mijn verhuizing via een formulier afhandelen

Indien u uw verhuizing niet online kunt doorgeven, dan kunt gebruik maken van onderstaand formulier.

aangifte-van-adreswijziging.pdf

Onze service

Binnen twee weken na verhuisdatum ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Dit product is gratis

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:

wetten.overheid.nl