Verhuizen naar het buitenland

Verblijft u het komende jaar minstens acht maanden in het buitenland, dan moet u uiterlijk vijf dagen voor vertrek aangifte doen van emigratie bij de gemeente Zwolle. 

LET OP: Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, mag u ook de emigratie van uw gezinsleden doorgeven. Blijven er gezinsleden achter op het oude adres, dan moeten degenen die wel emigreren, allen persoonlijk naar het stadskantoor komen. In dat geval kan de aangifte dus niet digitaal worden gedaan.

Vertrekt u naar Curacao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire of Aruba? In dat geval heeft u een bewijs van uitschrijving nodig om zich daar te kunnen inschrijven. Dit bewijs geeft de gemeente kosteloos af.

Wanneer u naar het buitenland verhuist, kan de douane om een uitklaringsbewijs voor uitvoer van de inboedel vragen. Ook deze verklaring geeft de gemeente kosteloos af.

Dit moet u weten over het gebruik van het aanvraagformulier

Voor de digitale verhuisaangifte heeft u een DigiD nodig. In uw aanvraag worden uw naam en adresgegevens automatisch in het formulier ingevuld. Uw aanvraag kunt u direct digitaal verzenden en u ontvangt een ontvangstbevestiging op uw mailadres. Via 'mijn loket' kunt u uw aanvraag nog bekijken.

Het doorgeven van een verhuisaangifte met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-- (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Heeft u nog geen DigiD dan kunt u deze direct aanvragen

Ik wil de verhuizing digitaal afhandelen
Verhuizing doorgeven met DigiD

Ik wil de verhuizing via een formulier afhandelen

aangifte-van-adreswijziging.pdf

DigiD
Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD. Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD. U kunt met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op de website www.digid.nl.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl