Verhuizen naar Zwolle

Als u vanuit een andere gemeente verhuist naar Zwolle moet u dat binnen 5 dagen melden bij de gemeente Zwolle. U mag dit ook tot maximaal 4 weken vóór uw verhuizing doen. Wij schrijven u dan in op de door u opgegeven datum.

De gemeente zorgt ervoor dat u automatisch wordt uitgeschreven uit de vorige gemeente.

Als u een verhuizing doorgeeft met onjuiste adresgegevens kan dat gezien worden als het niet voldoen aan de aangifteverplichting (zoals bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen). In dat geval kunnen wij een bestuurelijke boete van maximaal € 325,- opleggen. 

Servicegarantie

Binnen twee weken na het doorgeven van een adreswijziging of vestiging ontvangt u van ons hiervan een schriftelijke bevestiging.

Bestuurlijke boete

Een aangifte van verhuizing met onjuiste gegevens is een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen. U kunt daarvoor een bestuurlijke boete krijgen maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Ik wil mijn verhuizing digitaal doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Uw aanvraag kunt u direct digitaal verzenden. U ontvangt een ontvangstbevestiging op uw mailadres. Via 'mijn loket' kunt u uw aanvraag nog bekijken.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Heeft u nog geen DigiD dan kunt u deze hier aanvragen. 

Ik wil mijn verhuizing aan de balie doorgeven

U kunt zelf online een afspraak maken. Als u uw verhuizing doorgeeft in het stadskantoor, neemt u mee:

  • Verhuist u zelf: uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument)
  • Wilt u ook een andere verhuizing doorgeven? Dan neemt u een schriftelijke machtiging van degene mee, met het identiteitsbewijs van die persoon

Maak hier uw afspraak

Ik wil mijn verhuizing via een formulier afhandelen

Indien u uw verhuizing niet online kunt doorgeven, dan kunt gebruik maken van onderstaand formulier.

aangifte-van-adreswijziging.pdf

Servicegarantie

Binnen twee weken na verhuisdatum ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Een aangifte van verhuizing naar Zwolle is kosteloos.

Vertrekt u vanuit Zwolle naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan in die nieuwe gemeente door.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl