Voorkom Identiteitsfraude

Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude of identiteitsdiefstal te maken krijgen. Deze vorm van fraude heeft ten eerste grote gevolgen voor het slachtoffer. Maar allerlei bedrijven en instanties kunnen ook grote schade leiden als zij producten of diensten leveren op basis van een vals, vervalst of gestolen identiteitsbewijs. Fraudeurs maken ook vaak gebruik van de kopieën van identiteitsbewijzen. Een aantal belangrijke tips:

Identiteitsbewijs ter inzage afgeven:

Geef uw identiteitsbewijs niet af aan instanties die daartoe niet bevoegd zijn. In de wet op de identificatieplicht is precies geregeld wie (welke instanties) u mogen vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien (toonplicht).

Kopie van uw identeitsbewijs

Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Bepaalde instanties moeten een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Schrijf in dat geval op die kopie:

  • waarom/waarvoor en aan welk bedrijf u de kopie geeft
  • de datum waarop u de kopie afgeeft
  • streep eventueel uw burgerservicenummer door en zet een kruis door uw pasfoto

Nog makkelijker: gebruik de app kopie ID, die beschikbaar is voor Android, Apple en Windows.

Bewaar nooit een digitale kopie in uw mailbox of een onbeveiligde cloud omgeving.

Melden van identiteitsfraude of identiteitsdiefstal

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude of identiteitsdiefstal of vermoedt u dit? Volg dan dit stappenplan.

U kunt de fraude ook melden bij de gemeente. Hier is een speciale procedure voor. De gemeente vult samen met u het vereiste modelformulier C15 in (verklaring vermoeden (kopie) fraude reisdcoument of Nederlandse identiteitskaart).

Identiteitscontrole bij de Publieksbalie

De gemeente wil identiteitsfraude, identiteitsdiefstal en look-a-like fraude voorkomen. Misbruik van persoonsgegevens kan schadelijke gevolgen hebben voor inwoners en overheidsinstellingen.
Daarom heeft de gemeente bij de Publieksbalie 1 van de 3 zuilen uitgerust met een documentscanner en een gezichtsvergelijking.

  • De scanner controleert het identiteitsbewijs op echtheid.
  • De gezichtsvergelijking controleert of het document hoort bij de persoon. Dat gebeurt door de foto in het document te vergelijken met een foto die ter plekke van de persoon wordt gemaakt.

Het gaat in eerste instantie om een proef die tot eind 2018 duurt.

Meer informatie