Voorkom Identiteitsfraude

Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs maken vaak gebruik van de kopieën van identiteitsbewijzen. De meeste burgers zijn zich niet bewust van het risico dat zij lopen als zij een kopie afgeven.

Geef nooit zomaar uw

  1. paspoort
  2. identiteitskaart
  3. rijbewijs
  4. verblijfsdocument af.


Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is
  2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
  3. de datum waarop u de kopie afgeeft

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken.

Voor meer informatie zie identiteitsfraude op rijksoverheid.nl

Het komt voor dat iemand slachtoffer wordt van fraude veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van een kopie van zijn/haar paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK).

Het is ook mogelijk dat iemand een gegronde reden heeft om te vrezen dat hij/zij slachtoffer wordt van deze fraude, zonder dat dit al heeft plaatsgevonden.

Het is nu mogelijk om in zulke gevallen een nummer van een paspoort of NIK te signaleren in het Basisregister reisdocumenten. U moet uw document dan direct bij de gemeente inleveren, waarna u een nieuw paspoort of NIK kunt aanvragen. Zie ook Aangepast werkwijze misbruik kopie paspoort

Open hieronder de PDF voor "Vraag en Antwoord" over Identiteitsfraude

veelgestelde-vragen-voor-gemeenten-om-inwoners-te-informeren-over-identiteitsfraude.pdf