Een klacht over de gemeente Zwolle

Als u een klacht over de gemeente heeft, dan kunt u uw klacht:

  • digitaal indienen met DigiD (u heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig).
  • als ondernemer indienen met e-herkenning (u heeft hiervoor een e-Herkenning inlogcode nodig)
  • per post indienen.
    u stuurt een zelf opgestelde brief naar de gemeente Zwolle (Postbus 10007, 8000 GA Zwolle)
    u gebruikt het klachtenformulier (PDF-bestand, ook verkrijgbaar bij het centrale klachtenregistratiepunt, telefoon 14038).
  • telefonisch indienen door te bellen met het centrale klachtenregistratiepunt, telefoon 14038.

klachtenfolder.pdf

Overige klachten

Deze klachtbehandeling is alleen bedoeld voor klachten over de wijze waarop de gemeente Zwolle zich in een bepaalde zaak tegenover u heeft gedragen.

Voor klachten over onderwerpen als plantsoenonderhoud, straatverlichting, afvalstortingen of parkeeroverlast kunt u terecht bij melding openbare ruimte of telefoon 14038.

Andere klachtinstanties

De Overijsselse Ombudsman (voor als  u niet tevreden bent over de klachtenbehandeling van de gemeente)
Postbus 140
8100 AC Raalte
Telefoon 0572 35 26 87

De Nationale Ombudsman (voor klachten over de overheid)
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoonnummer: 0800 335 55 55

Voor klachten over de politie:
Klachtencoördinator Politie Regio IJsselland (voor klachten over de politie)
Postbus 611
8000 AP Zwolle
Telefoonnummer: 0900 8844

Stichting de Ombudsman (voor klachten over consumentenzaken)
Postbus 1700
1200 BS Hilversum
Telefoonnummer: 035 672 27 22

Overige informatie

procedureregeling klachtbehandeling.pdf

jaarverslag-klachtenbehandeling-2018.pdf