Servicenormen bij levensgebeurtenissen

  • Wanneer uw reisdocument verloopt, krijgt u daarvan minimaal 4 weken van te voren schriftelijk bericht.
  • Na aanvraag kan een reisdocument of een rijbewijs binnen 5 werkdagen worden opgehaald (in geval van spoed kan het sneller).
  • Na aanvraag wordt een uittreksel binnen 3 werkdagen aan de klant toegestuurd.
  • Als een geboorteakte direct verwerkt kan worden. ontvangt de ouder die de aangifte doet gelijk een persoonslijst van zijn/haar kind.
  • Na het verwerken van een adreswijziging of vestiging krijgt de klant binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging (deze termijn start op de datum van de adreswijziging / vestiging).
  • Binnen 4 weken na ontvangst van een brondocument (dit is een officieel stuk uit het buitenland, meestal een geboorte- of huwelijksakte) ontvangt u schriftelijk bericht hierover.
  • Complete naturalisatiedossiers worden binnen een week naar de IND verstuurd.