Verzoek om handhaving (bouw)regels

Denkt u dat iemand iets gebouwd heeft zonder vergunning? Of dat iemand iets doet wat niet mag volgens het bestemmingsplan? Of andere (bouw)regels overtreedt? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven. U doet dan een verzoek om handhaving.

Gaat het niet om bouwen of gebruik van een bouwwerk of terrein, maar om iets in de openbare ruimte, dan kunt u een melding doen op de pagina Melding openbare ruimte.   

Wij moeten eerst onderzoeken of het echt om een overtreding gaat. Daarna besluiten we of we gaan handhaven.