Bodembeleidsplan

Omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn op welke manier plannen moeten worden gemaakt en hoe ze worden beoordeeld heeft de gemeente een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan staat ook beschreven welke eisen worden gesteld aan de gebiedsgerichte aanpak. Het gebiedsbeheerplan voldoet aan deze eisen.

bodembeleidsplan_2017.pdf