Werken aan waterveiligheid

Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor het onderhouden van dijken om overstromingsrisico’s en wateroverlast te beperken, zodat inwoners in een waterveilige regio veilig wonen, werken en recreëren.

Bescherming economie en veiligheid

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Zo zorgen we ervoor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen, houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie en veiligheid. Nu en in de toekomst.

Samen werken aan waterveiligheid

Het uitgangspunt voor alle hoogwaterbeschermingsprojecten is dat Waterschap Drents Overijsselse Delta samen met inwoners, provincies, gemeenten, belangengroepen en het bedrijfsleven écht zoden aan de dijk wil zetten. Duidelijk, daadkrachtig en interactief.

  • Meer informatie is beschikbaar op de site van WDODelta.