Stadsdijken in Zwolle

Normen veilige dijken aangescherpt

Eén van de kerntaken van Waterschap Drents Overijsselse Delta is het zorgen voor veilige dijken. De klimaatverandering zorgt ervoor dat het weer extremer is geworden en dat de zeespiegel stijgt. Als gevolg daarvan zijn de normen voor veilige dijken aangescherpt. Het waterschap pakt de dijken in Zwolle aan in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Verbetering aan Zwolse stadsdijken noodzakelijk

Om te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving zijn er verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, Zwolse stadsdijken. Deze stadsdijken lopen van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt samen met de gemeente Zwolle, bedrijven en inwoners wat het beste plan van aanpak is. Het waterschap bekijkt meteen de mogelijkheden om meerwaarde te creëren voor het gebied rondom de dijk.

Meer informatie vindt u op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle