Zwolle werkt aan schone energie

Niet voor niets won Zwolle in 2016 de titel Solar City.  En voorjaar 2020 was Zwolle koploper bij de aanvragen voor subsidie in de landelijke SDE+ regeling. Dat betekent dat er nog heel veel projecten voor duurzame energie in de pijplijn zitten!

Bedrijven in de stad zijn al met elkaar in gesprek hoe ze gezamenlijk schone energie kunnen opwekken. Op een deel van Hessenpoort is geen gasinfrastructuur, waardoor bedrijven uitgedaagd zijn om hun energievoorziening op een andere manier te regelen: momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een zonnepark te realiseren.

Scania gaat 22.000 zonnepanelen aanbrengen op haar bedrijfspand. De Landstede Groep is bezig om al haar scholen te voorzien van zonnepanelen.

En van recente datum is de ontwikkeling op het Zwolse bedrijventerrein Marslanden waar Enexis haar terrein beschikbaar stelt om een internationale proeftuin te worden voor innovaties op het gebied van energie(besparing) en duurzaamheid. Deze initiatieven, klein en groot, leveren al een bijdrage aan de energietransitie.

Een paar voorbeelden:

Burgerinitiatief

Milena woont sinds anderhalf jaar in de Pierik en huurt een woning van woningcoöperatie SWZ. Zij wilde graag zonnepanelen op haar zonnige dak en peilde de buren in haar straat of zij ook interesse hadden.

Dat bleek het geval en Milena benaderde daarop SWZ die serieus in ging op haar verzoek. Inmiddels zijn de eerste woningen voorzien van zonnepanelen en de verwachting is dat uiteindelijk meer dan 60% van de buren meedoen aan het project.

Wijbedrijf Dieze

Samen met de bewoners van de wijk Dieze, stichting Blauwvinger Energie en Zwolse bedrijven verenigd in DORZ is het coöperatief WijBedrijf Dieze opgericht. Het WijBedrijf is van, door en voor alle bewoners van Dieze. Het WijBedrijf is gericht op de duurzame ontwikkeling van de wijk. Het kan ingezet worden voor energie, water, zorg, voedsel, onderhoud van openbare ruimte etcetera. Voor alles waar bewoners behoefte aan hebben en waar ze een business case voor bedenken en willen uitvoeren.

Voor de oprichting heeft de gemeente Zwolle subsidie gegeven voor het project 'Energie als motor voor burgerkracht'. Doel van het project is 500 woningen in de wijk te voorzien van zonnepanelen dat leidt tot een verlaging van de woonlasten en versterking van de sociale structuren in de wijk.

Zonnepanelen via crowdfunding

Op het dak van zorgcentrum de Molenhof in de wijk Assendorp zijn 300 zonnepanelen geplaatst. Het daarvoor benodigde bedrag van € 100.000 is in drie dagen tijd via crowdfunding opgehaald.

De duurzaam opgewekte stroom wordt gebruikt door de bewoners van De Molenhof en de crowdfunders behalen jaarlijks een gemiddeld rendement van 3,5% met hun investering. Na zestien jaar krijgen ze hun inleg weer terug. En vanaf dat moment heeft De Molenhof met een volledig afbetaald zonneenergiesysteem nog jarenlang een lagere energierekening.

Sportpark De Siggels

WijBedrijf Dieze heeft in opdracht van voetbalvereniging SVI heeft zonnepanelen gelegd op het dak van sportpark De Siggels. SVI wil nog een stap verder gaan en het clubhuis omvormen tot een buurthuis voor Zwolle-Zuid, waar ruimte is voor activiteiten voor buurtbewoners van alle leeftijden op het gebied van bewegen, leren, spelen en ontmoeten. Om het gebouw toegankelijker te maken voor mindervaliden kreeg SVI dit najaar een bijdrage van de gemeente uit het stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle. 

200 laadpalen voor elektrische auto´s

De komende drie jaar wil Zwolle 200 elektrische laadpalen in de stad zetten. Daarbij neemt Zwolle samen met andere gemeenten deel in een gezamenlijke aanbesteding van de provincie. Elektrische laadpalen zijn een belangrijke schakel in het duurzaam opladen van je elektrische auto en daarmee in de energietransitie.

Enexis-campus

Enexis gaat haar terrein aan de Marsweg ontwikkelen tot een duurzaam en innovatief bedrijvenpark, een duurzaamheidscampus. Daar kunnen starters, onderwijsprojecten en andere partijen samenwerken aan energietransitie, klimaatbestendigheid en circulaire economie.

Duurzame Daken Landstede Groep

Landstede Groep stelt de daken van twaalf schoolgebouwen in de regio Zwolle beschikbaar voor een grote hoeveelheid zonnepanelen: maar liefst 10.740 panelen. De eerste 1500 panelen zijn gelegd op het gebouw van Talentstad aan de Blaloweg, dat een metamorfose ondergaat.

Green Deal ZES

In juni 2017 zette de gemeente Zwolle haar handtekening onder de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Overheid en ondernemers gaan samen kijken hoe ze logistiek en bevoorrading van de stad slimmer kunnen inrichten en zo het aantal logistieke bewegingen in de binnenstad verminderen.

Verduurzaming schoolgebouwen

De gemeente en de schoolbesturen gaan samen aan de slag om zoveel mogelijk schoolgebouwen in Zwolle energieneutraal te maken. De gemeente zal energiescans laten maken van de gebouwen. Zo wordt duidelijk welke energiemaatregelen nodig en mogelijk zijn.

Ook helpt ze de scholen bij het opstellen van een financieringsplan voor de maatregelen.  Door het nemen van energiesparende maatregelen daalt op termijn de energierekening van de scholen. Nu is de energie- en waterrekening van veel scholen nog hoger dan de vergoeding die het rijk daarvoor geeft.

Polymer Science Park

Polymer Science Park (PSP) is een innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie. PSP wil bijdragen aan een schone, duurzame wereld en een circulaire economie. Door slimme producten en processen te ontwikkelen worden grondstoffen en energie bespaard. PSP biedt huisvesting voor ondernemers en een leernetwerk voor studenten.