Regionale Energiestrategie (RES)

De regering in Den Haag heeft de gemeenten opdracht gegeven om een plan te maken hoe ze in hun eigen regio samen duurzame energie kunnen opwekken.

De gemeente Zwolle zit met 10 buurgemeenten, de provincie Overijssel, 4 waterschappen en 3 netbeheerders en maatschappelijke organisaties in de regio West-Overijssel. Samen hebben we een Regionale Energie Strategie (kortweg RES) gemaakt. Hierin leggen we onze afspraken vast. Deze strategie beschrijft hoe wij vanuit onze regio met zon en wind kunnen bijdragen aan de landelijke opwek van voldoende duurzame energie. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. We werken daarbij over de gemeentegrenzen heen.

Meer weten over de RES in West-Overijssel? Kijk dan op de website van RES West-Overijssel.