Regionale Energiestrategie (RES)

In Zwolle werken al jaren vele inwoners, ondernemers en organisaties hard om een bijdrage te leveren aan de Energietransitie. En we zijn blij dat veel van wat we doen ook terug te vinden is in de RES. 

De RES is voortgekomen uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in heel Nederland samen ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Voorlopig gaan we daarbij landelijk uit van zon en wind: zonnepanelen en windmolens dus. 

De regering in Den Haag heeft ook ons opdracht gegeven om samen met onze buurtgemeenten uit te zoeken hoe wij hier in onze regio beter en schoner energie kunnen opwekken. De gemeente Zwolle maakt samen met buurtgemeenten, de provincie Overijssel, drie waterschappen en drie netwerkbeheerders deel uit van de RES West-Overijssel. Samen stellen we een Regionale Energie Strategie op. In deze strategie beschrijven we hoe wij onze bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

Opbouw RES 1.0: Lokaal staat voorop

We zijn niet met lege handen begonnen: er zijn al windmolens en zonneparken in West-Overijssel. We hebben daarnaast de ambities en plannen van de elf gemeenten samengebracht en van daaruit verder gewerkt. We hebben de RES 1.0 van onderaf opgebouwd: de lokale projecten en initiatieven in de steden en dorpen. De regionale samenwerking sluit daarop aan en ondersteunt en versterkt het lokale proces.

Samen naar een opgewekt West-Overijssel

Bij het opstellen van de RES 1.0 hebben de gemeenten, provincie en waterschappen samengewerkt met maatschappelijke partners, waaronder vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, woningcorporaties, natuur- en milieuorganisaties, land- en tuinbouworganisatie, lokale energie-initiatieven en vertegenwoordigers van jongeren(organisaties). Deze zijn bijeengebracht in een adviesgroep RES West-Overijssel.

West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De RES 1.0 draagt dan ook de titel ‘Naar een Opgewekt West-Overijssel’.

De strategie gaat uit van in totaal 1,8 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden). Daarbij streven we naar een regionale verhouding van 60% opwek door windenergie en 40% door zon-op-veld.

Van de 1,8 TWh die West-Overijssel in 2030 wil opwekken, wordt nu al 20% opgewekt en voor nog eens 20% bestaan concrete plannen of is het zonnepark of windmolen in aanbouw. Voor de resterende 60% moet nog plannen worden gemaakt. De komende jaren bouwt West-Overijssel dan ook rustig verder aan de Regionale Energiestrategie, waarbij de gemeenten aan zet zijn binnen de regionale afwegingen, doelstellingen en afspraken. 

Het Zwolse aandeel in de zonne- en windenergie bedraagt 0.195 TWh (= 53.000 huishoudens). Zwolle heeft als deelnemer in deze regionale ontwikkeling het Plan van aanpak ‘Zwolle geeft energie’ als uitgangspunt genomen. We hebben in Zwolle al flinke stappen gezet op het gebied van zonne- en windenergie. Denk aan zonnepark Weekhorst en de drijvende zonnepanelen op de Bomhofsplas en de Sekdoornseplas. En er zit meer in het vat. In Tolhuislanden werken de bewoners aan een plan voor eigen windmolens en zonneparken. En op steeds meer bedrijfsdaken liggen zonnepanelen.  

Ook de andere gemeenten in de regio hebben nu hun ambitie voor 2030 geformuleerd. Daarmee kunnen we als regio samen ons aandeel leveren in wat op landelijk niveau nodig is.

Daarbij wil West-Overijssel dat minimaal 50% in lokaal eigendom wordt opgewekt, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de zonneparken en windmolens. De RES 1.0 van West-Overijssel is te vinden op de website van RES West-Overijssel. Daar zijn ook filmpjes van de persmeeting te vinden.

Hoe gaat het verder?

In juli 2021 dient West-Overijssel de RES 1.0 in. De RES 1.0 is een tussenstap op weg naar 2030. Een resultaat dat gedragen wordt door alle partijen in de RES-regio en dat haalbaar en realistisch is.

In de RES 1.0 staan zoekgebieden voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de te bouwen zonne- en windparken. In Zwolle betekent dat vooral het gebied Tolhuislanden kansrijk is voor windenergie.

Iedereen in West-Overijssel kan meedenken en meedoen. De gemeente Zwolle houdt u daarover op de hoogte.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de RES op www.reswestoverijssel.nl. Of kijk de online informatieavond RES 1.0 West-Overijssel terug. Voor de behandeling van de RES 1.0 in de Zwolse gemeenteraad zie de agenda van de gemeenteraad.