Op weg naar een energieneutraal Zwolle

Op dit moment wordt ongeveer 7% van de energie die we in Zwolle verbruiken duurzaam opgewekt.

De totale hoeveelheid CO2 die Zwolle uitstoot als gevolg van elektriciteit- en warmteverbruik was in 2015 580 kiloton. Dat was in 1990 nog 500 kiloton. De CO2-uitstoot is de laatste 25 jaar dus in absolute zin toegenomen in plaats van afgenomen.

Dat is te verklaren uit de groei van Zwolle. Er zijn meer inwoners, huishoudens en meer bedrijven dan in 1990. Zwolle is van 94.000 inwoners gegroeid naar meer dan 125.000, dat is ruim 30%. Ondanks die groei is de uitstoot door huishoudens gedaald met 20%. Dat is een positieve ontwikkeling.

Bedrijven

Het aantal bedrijven in Zwolle is in de laatste 25 jaar nog veel sterker gegroeid: van 3054 in 1990 naar 8327 in 2016, een groei van rui 170%. De CO2-uitstoot is minder snel gestegen en met 40% toegenomen. Het lijkt er op dat bedrijven ook al begonnen zijn om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Dat zien we ook. Bewoners, ondernemers en tal van instellingen hebben zonnepanelen op hun daken. Denk aan Wehkamp, Ikea, Scania en waterbedrijf Vitens dat in het najaar van 2017 een groot zonnepark in gebruik heeft genomen. Ook onderwijsinstellingen zijn bezig om hun daken van zonnepanelen te voorzien.

Zwolle heeft inmiddels zonnevelden  

Solar city

Zwolle mag zich met recht Zonnestad noemen en verdiende al in 2016 daarom de Solar City award.

Er zijn daarna verscheidene grote zonneparken gerealiseerd in Zwolle; bij Harculo (1,5 ha), bij Herfte (8 ha), Hessenpoort (6 ha) en op de Sekdoornse- en Bomhofsplas (beide ca. 20 ha).

De totale energierekening van de stad Zwolle, voor bewoners én ondernemers, is ongeveer 250 miljoen euro per jaar. Dit geld vloeit nu voor een belangrijk deel naar energieproducenten en leveranciers buiten de regio. Dat zien we graag anders.