Wat doet de gemeente?

Wat doet Zwolle om te zorgen dat de stad in 2050 aangepast is aan het nieuwe klimaat? Bekijk hieronder een aantal voorbeelden.

Met het Rijk zijn er afspraken in het Deltaprogramma om in 2050 een klimaatbestendig Nederland te zijn. Daarmee houden we ook ons leefmilieu gezond, blijft de samenleving waterveilig en voorkomen we gigantische maatschappelijke schade. Onderstaand de ‘Zevenmijlslaarzen’ van Zwolle voor het klimaat:

  1. Nieuwbouwprojectplannen direct zo ontwerpen dat de woningen en de gebieden waar gebouwd wordt, bestand zijn tegen plensbuien, meer water ineens en langere perioden van hitte en droogte.
  2. In lopende projecten bekijken wat we tussentijds moeten aanpassen om de zeespiegelstijging en de weersextremen aan te kunnen. Ook bij grootschalige projecten als de Spoorzone betekent dit nú klimaatadaptief ontwerpen en ontwikkelen om straks schade en hoge kosten te voorkomen. En om met het water en groen het gebied fraaier te maken.
  3. In beheer en onderhoud van de stad, dus daar waar speelplekken, openbare voorzieningen, groen, riolering, etc. vervangen moet worden, direct zorgen dat het klimaatrobuust gebeurt.
  4. Aanhaken op andere opgaven. Denk aan de energietransitie van fossiele naar niet-fossiele energie uit wind, zon, water en biomassa. Een groendak aanleggen samen met zonnepanelen verhoogt bijvoorbeeld het rendement (bij bepaalde soorten groen). In de circulaire economie wordt afval van de een grondstof voor de ander. Daar zijn ook slimme koppelingen te maken met klimaatadaptatie. Bij een opgave als Smart City kijken we hoe we data kunnen benutten om klimaatadaptatie te versnellen.
  5. De inwoners, bedrijven, corporaties, scholen, zorg en alle andere partijen in de stad informeren, activeren en adviseren: pas je tijdig aan het nieuwe klimaat aan. 65% van de gemeentegrond is van huizenbezitters en vastgoedeigenaren. Als iedereen vanaf nu meedoet, voorkomt dat hoge schadekosten in de toekomst. Maar nog belangrijker, we kunnen Zwolle nog mooier, gezonder, leefbaarder maken met meer groen en water in de stad. En een gemeenschap die de handschoen samen weet op te pakken, in je eigen straten en buurten.
  6. Onderzoek doen, studies verrichten naar het watersysteem (IJssel, Vecht, Sallandse weteringen en het grondwater). De kwetsbaarheden en kansen in beeld brengen en zo een klimaatadaptatiestrategie voor de stad ontwikkelen. Zodat we slimmer worden en de juiste maatregelen nemen. Met die kennis en de ervaringen over hoe we ons met succes aanpassen aan het veranderende klimaat, kunnen we de wereld verder helpen en onze economie vernieuwen en versterken.
  7. Samenwerken, samen leren, samen ontwikkelen. Klimaatadaptatie is het verhaal van samen doen. Daarom trekken we op, zowel in het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP), in IJssel-Vechtdelta verband met de regio, in het Living Lab Ruimtelijke Adaptatie met Twente, in de landelijk Citydeal met andere grote en middelgrote steden, en met de nieuw opgerichte Climate Campus. Voor waterveiligheid maar zeker ook een leefbaar Zwolle in de toekomst.

Klimaatverandering is een kans zeker voor Zwolle en de omliggende regio. Want we liggen laag dus hebben we al heel veel kennis hoe te leven met water, kennis die al teruggaat tot in de Hanzetijd. Daar bouwen we op voort en vragen inwoners en bedrijven, doe mee. Zorg dat u het veranderende klimaat voor ogen houdt bij alles wat u doet aan verbouwen, bouwen en vervangen. Doe iets goeds voor uw eigen leefomgeving, doe het samen en begin vandaag.

Inspiratie

Het waterschap heeft haar klimaatsubsidie voor gezamenlijke initiatieven zoals groene daken, regen opvangen, maar ook geveltuintjes verlengd. Meer informatie vindt u op onderstaande pagina's van het waterschap.
www.wdodelta.nl/subsidie

Op www.climate-campus.nl vindt u meer over deze gelijknamige stichting.

Tijdens warme dagen kan de temperatuur flink oplopen. Toch blijken er grote temperatuurverschillen te zijn tussen de verschillende woonwijken in Nederland, maar ook binnen de steden zelf. Meer hierover in het artikel van HKV over grote temperatuurverschillen tussen wijken in Nederlandse steden, waarin Zwolle als voorbeeld wordt genoemd.

In Klimaatmakers Zwolle vindt u voorbeelden van klimaatadaptatie in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta.

In deze terugblik leest u wat er in 2017 zoal is gebeurd aan Klimaatadaptatie in Zwolle en de regio.