Dit doet de gemeente

Op de gebieden van klimaatadaptatie en energietransitie heeft de gemeente één hoofddoel: Zwolle moet een stad blijven waar het goed wonen, werken en leven is. Om dit doel te bereiken zijn verschillende maatregelen nodig.    

Bestand tegen klimaatverandering

De gemeente Zwolle heeft de Zwolse Adaptatiestrategie ontwikkeld. Met deze strategie nemen we maatregelen om de stad steeds beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Dat doen we bijvoorbeeld door in Zwolle meer ruimte te maken voor water. En door de hele stad te vergroenen. Dit gebeurt onder andere door het opnieuw inrichten van straten en pleinen. Verder neemt de gemeente ook maatregelen om overlast door overstromingen, droogte of hitte te voorkomen.

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben samen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geschreven. Met het programma willen de partijen ervoor zorgen dat ons land in 2050 bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo houden wij onze gemeente gezond, zijn we veilig voor het water en voorkomen we grote maatschappelijke schade.

Schone energie

Om energieneutraal te zijn in 2050 heeft Zwolle nog een aantal stappen te zetten. Zo willen we de stad aardgasvrij maken en zelf meer schone energie opwekken met behulp van zon, wind en de aardwarmte. Om dit mogelijk te maken zijn in de Zwolse PDFEnergiegids verschillende gebieden aangewezen als ‘kansrijk gebied’. Dat betekent dat deze gebieden geschikt kunnen zijn voor bijvoorbeeld een zonnepark, windmolens of het opwekken van aardwarmte. Daarom worden deze gebieden nu onderzocht om te bepalen wat de beste oplossing is.

Daarnaast werkt Zwolle ook mee aan de Regionale Energie Strategie (RES). De regering in Den Haag heeft ons opdracht gegeven samen met onze buurtgemeenten uit te zoeken hoe wij hier in onze regio beter en schoner energie kunnen opwekken. De gemeente Zwolle maakt samen met buurtgemeenten, de provincie Overijssel, drie waterschappen en drie netwerkbeheerders deel uit van de RES West-Overijssel. Samen stellen we een Regionale Energie Strategie op. In deze strategie beschrijven we hoe wij onze bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

Intro ZAS (Zwolse AdaptatieStrategie)

Gracht binnenstad

Zwolse adaptatiestrategie

Wat houdt de Zwolse Adaptatiestrategie in en hoe werken we daarmee?

Zwolse adaptatiestrategie

Energieneutraal en aardgasvrij in 2050

Wat doet de gemeente om deze ambitie op tijd te halen?

Energieneutraal en aardgasvrij in 2050

Projecten voor de naaste toekomst

Climate Campus

Projecten voor de naaste toekomst

Waar is Zwolle naar op weg? Bouwen mét het landschap, werken mét het water.

Toekomstige projecten

Samenwerken in de regio

Hanzeboog IJsselbrug

Samenwerken in de regio

We doen mee aan vernieuwende initiatieven met onze partners in de Zwolse regio.

Samenwerken in de regio

Opwek zonne-energie en windenergie

Aardwarmte

sfeerbeeld energietuin

Aardwarmte

Met aardwarmte kunnen we in de toekomst huizen en bedrijfspanden verwarmen.

Aardwarmte

Zwolle en klimaatverandering

Zwolle en klimaatverandering

Hoe gaan we om met bijvoorbeeld overstromingen, droogte en hitte?

Zwolle en klimaatverandering

Groenblauw netwerk (extreme regen, hitte)

Groen-blauw netwerk op de kaart

Groenblauw netwerk

Wat is een groenblauw netwerk en hoe ontwikkelen we dat?

Groenblauw netwerk