Wat doen medeinwoners?

In Zwolle bestaan er al allerlei initiatieven van inwoners om hun leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Op de onderstaande pagina’s kunt u daarover lezen.

Initiatieven van inwoners

Initiatieven van inwoners

Welke initiatieven van inwoners om Zwolle aan te passen aan het nieuwe klimaat bestaan er al?

Initiatieven van inwoners

Anders kijken naar de omgeving

Anders kijken naar de omgeving

ErUit biedt activiteiten aan die mensen anders laten kijken naar hun woon- en werkomgeving.

Anders kijken naar de omgeving