Educatie

Voor educatie op het gebied van natuur, het klimaat en de klimaatverandering zijn er voor inwoners en scholen van Zwolle en haar omgeving diverse mogelijkheden.

  • Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Educatie in Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Daarbij stellen zij lesmateriaal beschikbaar aan basisscholen.
  • Gemeente Zwolle heeft een gids gemaakt met activiteiten en educatiemateriaal. Deels gaat dat over de klimaatverandering en wat we kunnen doen om ons daaraan aan te passen.
  • Mankato is een ontmoetingsplek waar kunst, educatie en ecologie samenkomen in de vorm van een expositie, workshops en buitenactiviteiten.