Initiatieven van inwoners

In Zwolle vind je al veel ‘klimaatmakers’: inwoners die hun eigen straat of buurt klimaatbestendiger maken. In veel gevallen gebeurt dat samen met buren of buurtgenoten. Zulke initiatieven spreiden zich vaak als een ‘olievlek’ uit over de wijk en naar andere wijken. Hieronder vindt u een selectie van mooie initiatieven.

Klimaat Actieve Seringenstraat

In de Seringenstraat in de wijk Assendorp hebben inwoners onder meer geveltuintjes, groene daken en waterdoorlatende grastegels aangelegd. Voor het opvangen van regenwater zijn speciale schuttingen en infiltratiekratten geplaatst. Dat breidde zich uit: ook verderop in de straat hebben inwoners vervolgens voorzieningen voor het opvangen van regenwater neergezet. In dit filmpje kunt u zien wat er precies in de Seringenstraat is gedaan. 

klimaatactieveseringenstraat.wordpress.com

Geveltuintjes in Assendorp

De Klimaat Actieve Seringenstraat inspireerde buren en bekenden uit de Sallandstraat en de Eendrachtstraat en daarna de Coetstraat en de Molenweg om ook geveltuintjes aan te leggen. Door dit gezamenlijk aan te pakken, bespaarden zij kosten én leerden ze elkaar beter kennen. Ze stimuleren en helpen nu andere wijkbewoners om hetzelfde te doen.

geveltuintje.wordpress.com

De Groene Loper Zwolle

Het doel van de Groene Loper Zwolle is om groene initiatieven van inwoners en bedrijven in hun eigen woon- of werkomgeving te ondersteunen. Het gaat hierbij zowel om het stimuleren van nieuwe acties als om het verbinden en versterken van bestaande initiatieven. Zo wil deze stichting zoveel mogelijk mensen in Overijssel betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit.

Groeneloperzwolle.nl

Het Tussendoortje

Begin 2017 werd duidelijk dat bewoners van de Groenestraat en de Blokstraat behoefte hadden aan meer groen in hun buurt. Het speelplein stond bijvoorbeeld bekend als ‘stoeptegelpark’ en had uitzicht op metalen hekken, auto’s en kale muren. Daarom kwam er een inwonersinitiatief: Het Tussendoortje. Er werd een nieuwe, groene vormgeving voor de speelplek ontwikkeld en een open verbinding met nieuwe beplanting tussen de twee straten. Dit zorgde voor een vitale, natuurlijke omgeving waar zowel jong als oud elkaar kan ontmoeten.

hettussendoortje.info

SensHagen

In de wijk Stadshagen doen inwoners mee aan het project SensHagen van Smart Zwolle. Bij hen zijn sensoren in de tuin geplaatst, die de luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. De metingen worden gedeeld met onderzoeksinstanties, maar ook met de inwoners zelf. Zo kunnen zij precies zien welke maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie welk effect hebben. Hoeveel draagt bijvoorbeeld gras in plaats van tegels bij aan meer verkoeling in de zomer?

www.zwolle.nl/senshagen-wat-meten-de-buren

senshagen-zwolle.opendata.arcgis.com

Bernisse en kleine Alm

De Bernisse en de kleine Alm in de wijk Aa-landen krijgen een opknapbeurt. Dat gebeurt met inbreng van bewoners en duurzaam materiaal. De straten krijgen een nieuwe inrichting met onder andere infiltratiekratten, waterdoorlatende bestrating en veel groen, zoals groene erfafscheidingen. Dit maakt de Bernisse en de kleine Alm een stuk klimaatbestendiger. Bovendien bevordert de nieuwe inrichting ontmoetingen tussen bewoners en stimuleert ze kinderen om er te spelen.

www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/klimaatstraat/bernisse-en-kleine-alm-worden-klimaatstraat

www.zwolle.nl/sites/default/files/klimaatstraat-bernisse-a4-flyer-def.pdf

WijBedrijf Dieze

Bewoners van de wijk Dieze hebben samen met de stichting Blauwvinger Energie en bedrijven verenigd in DORZ (de stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle) het Coöperatief WijBedrijf Dieze opgericht. Het WijBedrijf is van, door en voor alle bewoners van Dieze en is gericht op de duurzame ontwikkeling van de wijk. Het kan ingezet worden voor waar bewoners behoefte aan hebben, zoals duurzame energie en onderhoud van de openbare ruimte.

www.wijbedrijfdieze.nl

Er zijn nog veel andere voorbeelden van groepen inwoners die gezamenlijk bezig zijn (gegaan) om hun straat of buurt klimaatrobuust te maken. Wilt u dat ook en kunt u hulp of advies gebruiken? Kijk dan op de pagina Informeren, faciliteren en aanjagen.

Toch alvast zelf aan de slag? Kijk voor informatie en tips op www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/zelf-doen-in-het-groen.