Wat doet de gemeente?

De gemeente Zwolle heeft de Zwolse Adaptatiestrategie ontwikkeld. Met deze strategie nemen wij maatregelen om de stad steeds klimaatbestendiger te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door in Zwolle meer ruimte te maken voor water. En door stadsbreed te vergroenen. Dit gebeurt onder andere door herinrichting van straten en pleinen. Of door nieuwbouw. De gemeente stimuleert dat overal in Zwolle klimaatbestendig wordt gebouwd.

Daarnaast hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Hierin staat beschreven hoe Nederland zich kan aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Met het programma willen de partijen ervoor zorgen dat ons land in 2050 klimaatbestendig is. Zo houden wij onze leefomgeving gezond, blijft de samenleving waterveilig en voorkomen we enorme maatschappelijke schade.

Intro ZAS (Zwolse AdaptatieStrategie)

Klimaatmakers

Zwolse AdaptatieStrategie

Wat houdt de Zwolse Adaptatiestrategie in en hoe werken we daarmee?

Zwolse Adaptatiestrategie

Omgaan met overstromingen

Omgaan met overstromingen

Hoe kunnen we de gevolgen van eventuele overstromingen beperken?

Omgaan met overstromingen

Groenblauw netwerk (extreme regen, hitte)

Groenblauw netwerk

Wat is een groenblauw netwerk en hoe ontwikkelen we dat?

Groenblauw netwerk

Stadsbreed vergroenen

Vergroening

Stadsbreed vergroenen

Waarom is groen belangrijk en hoe kunt u helpen om Zwolle te vergroenen?

Stadsbreed vergroenen

Informeren, faciliteren, aanjagen

Informeren, faciliteren, aanjagen

U kunt ondersteuning krijgen van de gemeente voor uw initiatief om Zwolle klimaatrobuuster te maken.

Informeren, faciliteren en aanjagen