Groenblauw netwerk

In 2050 willen wij Zwolle helemaal klimaatbestendig laten zijn. Daarom werken we op stedelijk niveau in de jaren tot aan 2050 aan een groenblauw netwerk. Aaneengesloten vijvers, sloten, grachten en tijdelijke waterbergingen vormen het blauwe deel. Deze ‘ketting’ zorgt ervoor dat we overtollig water beter kunnen opvangen. Het groene deel bestaat onder andere uit tuinen, parken, plantsoenen, geveltuinen, groene daken, meer bomen en bloemrijke bermen. Al dit groen vangt niet alleen hoosbuien beter op, maar werkt ook uitstekend tegen hittestress.

 

Weinig kosten, grote opbrengst

Het ontwikkelen van dit groenblauwe netwerk gaat stap voor stap. De gemeente neemt het bijvoorbeeld mee bij allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. Dit kan in de bestaande bouw zijn, bij nieuwbouw of bij verbouwprojecten. Zo zijn er weinig extra kosten, maar is de opbrengst extra groot!