(Hoe) krijg ik er mee te maken?

Het wordt natter in Nederland. Dat zien we niet alleen in de herfst en de winter. Juist in de zomer krijgen we vaker te maken met extreme hoosbuien.

Die hevige regenbuien kunnen in Zwolle flinke wateroverlast en schade veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan 2017. Door de extreme regen stonden toen delen van de stad en fietstunnels een tijdje blank. Niet alleen het verkeer heeft dan hinder van de wateroverlast. Het water kan bijvoorbeeld ook bij woningen en gebouwen naar binnen lopen. Het is belangrijk dat wij ons bewust zijn van de risico’s, zodat we op tijd maatregelen kunnen treffen.

In de Zwolse Klimaatatlas vindt u op het tabblad Wateroverlast kaarten die u laten zien wat er waar kan gebeuren bij extreme hoosbuien. Zo kunt u bekijken in hoeverre uw eigen pand kans heeft op wateroverlast.