Verbouwen: doe het direct goed

Gaat u bezig met een verbouwing of met nieuwbouw? Kijk dan of u hierbij maatregelen tegen de klimaatverandering mee kunt nemen! Dat is makkelijker en goedkoper dan aanpassingen achteraf te doen. ‘Meekoppelkansen’ noemen wij dat.

Kijk vooruit!

Kijk voordat u gaat (ver)bouwen hoe het er in de buurt voorstaat. Wat zijn daar de gevolgen van een zware regenbui (zie de Zwolse Klimaatatlas, tabblad Wateroverlast)? Is er nu of in de toekomst veel kans op droogte of hittestress (zie de Zwolse Klimaatatlas, tabbladen Droogte en Hittestress)? Speel waar mogelijk alvast in op mogelijke toekomstige situaties.

Op de volgende websites vindt u tips en mogelijke maatregelen: