Maatregelen om de kans op wateroverlast in de omgeving te voorkomen

Met stresstesten is berekend wat er in Zwolle gebeurt wanneer er heel veel regen valt in korte tijd. In de Zwolse Klimaatatlas kunt u 2 buien vinden:

  • De Kopenhagenbui van 2011. In Kopenhagen viel toen 150 mm regen in 2 uur tijd. Dit is een uitzonderlijk zware hoosbui die naar verwachting eens in de 1000 jaar voorkomt. Maar het feit dat de regenbui in Kopenhagen is gevallen, laat zien dat dit ook in Zwolle kán gebeuren.
  • Een bui van 70 mm regen in 1 uur tijd. Deze bui valt naar verwachting eens in de 100 jaar.

Op de kaarten in de klimaatatlas ziet u welke hoogte het water bereikt op het maaiveld. ‘Het maaiveld’ is een term voor de hoogte van het grondoppervlak. Daarnaast is gekeken bij welke panden wateroverlast wordt verwacht.

Bij het uitvoeren van de stresstesten is gebleken dat een aantal gebieden extra kwetsbaar is voor wateroverlast en hitte. In deze gebieden is niet of nauwelijks oppervlaktewater en weinig groen. Het gaat om de volgende gebieden:

Meer informatie over deze gebieden kunt u vinden op de pagina Extra kwetsbare gebieden.

 

Deze pagina gaat over de panden waar de kans op wateroverlast klein is (op de kaart aangegeven met groen). Die panden hebben geen aanpassingen nodig. Wel kan het zijn dat na een extreme regenbui er water op het maaiveld blijft staan en voor overlast zorgt. Of dat het water wegstroomt en ergens anders in de omgeving overlast veroorzaakt. Goede waterafvoer en -opvang kan dat voorkomen of beperken.

 

Goede afvoer en opvang van water

Met een goede afvoer en opvang van water kunnen we de hoeveelheid water op het maaiveld beperken. Het is hierbij belangrijk dat het maaiveld een goede sponswerking heeft. De sponswerking kunnen we vergroten door te zorgen voor minder verharde oppervlakken (bijvoorbeeld planten in plaats van tegels). Of voor verharde oppervlakken die water doorlaten.

Een andere mogelijkheid is het opvangen van water. Dat kan bijvoorbeeld met regentonnen, groene daken en ondergrondse kratten.

Meer informatie over goede afvoer en opvang van water kunt u vinden op :

 

Bodemdichtheid en hoogteverschillen

Hoe meer mensen maatregelen nemen, hoe groter het effect. Alle beetjes helpen! Toch kunnen we lang niet overal de wateroverlast beperken. Er zijn stadsdelen met een hoge bodemdichtheid. Dat betekent dat de bodem extra stevig is en weinig water op kan nemen. Het is lastig om daar de sponswerking te vergroten. Ook zijn er hoogteverschillen in de stad. Deze hoogteverschillen kunnen ervoor zorgen dat het water zich op bepaalde plekken ophoopt. Op die plekken is de kans op wateroverlast extra groot.