Maatregelen voor panden met kans op water tot de drempel

Met stresstesten is berekend wat er in Zwolle gebeurt wanneer er heel veel regen valt in korte tijd. In de Zwolse Klimaatatlas kunt u 2 buien vinden:

 • De Kopenhagenbui van 2011. In Kopenhagen viel toen 150 mm regen in 2 uur tijd. Dit is een uitzonderlijk zware hoosbui die naar verwachting eens in de 1000 jaar voorkomt. Maar het feit dat de regenbui in Kopenhagen is gevallen, laat zien dat dit ook in Zwolle kán gebeuren.
 • Een bui van 70 mm regen in 1 uur tijd. Deze bui valt naar verwachting eens in de 100 jaar.

Op de kaarten in de klimaatatlas ziet u welke hoogte het water bereikt op het maaiveld. Het ‘maaiveld’ is een term voor de hoogte van het grondoppervlak. Daarnaast is gekeken bij welke panden wateroverlast wordt verwacht.

Bij het uitvoeren van de stresstesten is gebleken dat een aantal gebieden extra kwetsbaar is voor wateroverlast en hitte. In deze gebieden is niet of nauwelijks oppervlaktewater en weinig groen. Het gaat om de volgende gebieden:

Meer informatie over deze gebieden kunt u vinden op de pagina Extra kwetsbare gebieden.

 

Deze pagina gaat over de panden met water tot aan de drempel (op de kaart aangegeven met oranje). Sommige van deze panden bevinden zich in de extra kwetsbare gebieden. Maar ook op andere plekken in Zwolle staan panden met kans op water tot aan de drempel.

Is een pand bij de gekozen bui oranje gekleurd? Dan bestaat de kans dat het water tijdens zo’n regenbui tot aan de drempel van het het pand komt. Waarschijnlijk loopt het water net niet het pand binnen. Gebeurt dat toch, dan kan dat schade tot gevolg hebben. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om de mogelijke schade te beperken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het pand aanpassen, zodat er geen water in het pand komt;
 • bij de inrichting van het pand rekening houden met mogelijke wateroverlast;
 • zorgen voor een goede waterafvoer en -opvang, zodat er minder water op het maaiveld komt.

Moet een pand beschermd worden tegen het water? Zo ja, hoe? De antwoorden op deze vragen hangen af van de volgende factoren:

 • het risico dat u wilt en kunt lopen;
 • de mogelijke schade als gevolg van wateroverlast in het pand;
 • de kosten om eventuele schade te voorkomen of te beperken.

 

Aanpassen van een pand

Bij het aanpassen van een pand is het doel om ervoor te zorgen dat er geen water over de drempel van het pand kan lopen. Dat kan simpelweg door de drempel te verhogen (blijvende oplossing). Hieronder vallen ook verhogingen bij toegangen naar kelders. De drempel moet hoger zijn dan de te verwachten waterstand op het maaiveld.

Naast blijvende oplossingen zijn er ook tijdelijke oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan waterdichte schotten die u voor of achter de deur kunt zetten.

Het blijft wel altijd de vraag of de kosten van aanpassingen opwegen tegen de kans op wateroverlast. En tegen de mogelijke schade die de wateroverlast veroorzaakt.

Huurders van een pand kunnen vaak niet zelf een pand aanpassen. Zij kunnen dan in overleg met de eigenaar of woningcorporatie kijken naar wat er mogelijk is. Biedt dat geen oplossing, dan kunnen ze in ieder geval rekening houden met de inrichting van het pand.

 

Inrichten van een pand

Kunt of wilt u het pand niet aanpassen, maar wilt u wel de schade bij wateroverlast beperken? Dan kunt u daar bij het inrichten van het pand rekening mee houden. Bijvoorbeeld door:  

 • waardevolle spullen en gevoelige apparatuur niet op de begane grond of in de kelder neer te zetten;
 • stopcontacten hoger op de muur te plaatsen;
 • gebruik te maken van waterbestendige stoffering (bijvoorbeeld tegels in plaats van vloerbedekking).

Meer informatie over het aanpassen en inrichten van panden kunt u vinden op:

 

Goede afvoer en opvang van water

Met een goede afvoer en opvang van water kunnen we de hoeveelheid water op het maaiveld beperken. Het is hierbij belangrijk dat het maaiveld een goede sponswerking heeft. De sponswerking kunnen we vergroten door te zorgen voor minder verharde oppervlakken (bijvoorbeeld planten in plaats van tegels). Of voor verharde oppervlakken die water doorlaten.

Een andere mogelijkheid is het opvangen van water. Dat kan bijvoorbeeld met regentonnen, groene daken en ondergrondse kratten.

Meer informatie over goede afvoer en opvang van water kunt u vinden op :

 

Bodemdichtheid en hoogteverschillen

Hoe meer mensen maatregelen nemen, hoe groter het effect. Alle beetjes helpen! Toch kunnen we lang niet overal de wateroverlast beperken. Er zijn stadsdelen met een hoge bodemdichtheid. Dat betekent dat de bodem extra stevig is en weinig water op kan nemen. Het is lastig om daar de sponswerking te vergroten. Ook zijn er hoogteverschillen in de stad. Deze hoogteverschillen kunnen ervoor zorgen dat het water zich op bepaalde plekken ophoopt. Op die plekken is de kans op wateroverlast extra groot.