Maatregelen tegen droogte en hittestress

Door klimaatverandering is er vaker kans op periodes waarin geen regen valt. Of op periodes met extreme hitte. Dat kan natuurlijk ook tegelijkertijd gebeuren. Zulke weersomstandigheden kunnen ernstige gevolgen hebben. Welke maatregelen kunt u daartegen nemen?

 

Gevolgen van droogte

De gevolgen van droogte zijn divers:

 • Door een lager grondwaterpeil klinkt het veenbodemgebied in. Dat is bijvoorbeeld niet goed voor de landbouw en zorgt voor meer uitstoot van CO2.
 • Lagere waterstanden kunnen schade veroorzaken aan funderingen van woningen en aan woonboten.
 • Het risico op natuurbranden is groter.
 • Oude bomen kunnen te weinig water opnemen uit de grond. Hierdoor breken takken af.
 • Voldoende drinkwater is minder vanzelfsprekend.
 • De kwaliteit van zwemwater kan achteruitgaan.
 • Verzakkingen in de grond door een lager grondwaterpeil kunnen zorgen voor scheuren in het wegdek. Dat maakt het verkeer onveiliger.
 • Het vaarverkeer kan hinder ondervinden van lage waterstanden.

 

Maatregelen tegen droogte

Hoe houden we met elkaar voldoende en schoon water voor nu en in de toekomst? Door samen zuinig te zijn met water.

 

Waterbeheer

In Overijssel is het beheer van het water in handen van de provincie, gemeenten, waterschappen en waterbedrijven. Informatie over wat zij doen, leest u op deze pagina van de website onswater.nl.

 

Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u zelf bijdragen aan het voorkomen van droogte? Dat kan op allerlei manieren! U kunt bijvoorbeeld korter douchen en een waterbesparende douchekop gebruiken. Ook kunt u kiezen voor verzorgingsproducten die het oppervlaktewater zo weinig mogelijk belasten. Meer informatie leest u op deze pagina (2e helft) van onswater.nl.

 

Gevolgen van hitte

Tijdens periodes van hitte is het onaangenaam om in de stad te verblijven. De warmte blijft tussen de gebouwen hangen. Dit heet het stedelijk hitte-eiland effect. Het effect is ‘s nachts het grootst, omdat een stad de warmte lang vasthoudt.

 

Gezondheidsrisico’s

Extreme hitte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Wanneer het lichaam zich niet goed kan aanpassen aan de warmte ontstaat hittestress. Vooral ouderen en jonge kinderen zijn daar gevoelig voor. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we slechter slapen. Ook kan hittestress leiden tot ziektes als huiduitslag, nierfalen en ademhalingsproblemen. Soms gebeurt het zelfs dat mensen er door sterven.

 

Hogere watertemperaturen

Verder leiden hogere luchttemperaturen tot hogere watertemperaturen. Dit kan weer leiden tot slechtere waterkwaliteit en blauwalg. En doordat er door hitte meer water verdampt, kan het extra droog worden, wat de kans op branden vergroot.

 

Zwolle op een warme dag

In de Zwolse Klimaatatlas vindt u op het tabblad Hittestress een kaart van Zwolle op een warme dag. U kunt daar zien dat het dan op sommige plekken in de stad een stuk warmer wordt dan op andere plekken. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van groen. Hoe staat het ervoor in uw eigen straat en buurt?

 

Maatregelen tegen hittestress

Samen met u wil de gemeente Zwolle maatregelen nemen tegen de hitte. Daarom wil zij stadsbreed vergroenen en ze nodigt inwoners uit om ook in de eigen straten, daken en tuinen voor meer groen te zorgen. Stadsbreed vergroenen zorgt ervoor dat het ‘s nachts meer afkoelt in de stad. Daardoor duren de periodes met nachten boven de 20 graden minder lang. Vergroening door meer bomen, groendaken, geveltuinen en groene tuinen beperkt ook de kans op het stedelijk hitte-eiland effect.

 

Wat kunnen we doen?

Er zijn verschillende manieren om om te gaan met extreme hitte. Het is belangrijk dat de gemeente, bedrijven, instellingen en inwoners elkaar hierbij helpen en aanvullen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • inwoners die zorgen voor meer groen in hun straat of buurt (kijk voor tips bijvoorbeeld op de pagina Meer groen maak je zo);
 • het planten van meer bomen en struiken door de gemeente;
 • bedrijven en scholen die tropenroosters invoeren;
 • het aanbrengen van schaduw in openbare ruimtes;
 • gezondheidsinstellingen die voorlichting geven over ventilatie.