Extra kwetsbare gebieden

Het is belangrijk dat elk stadsdeel beschikt over een goede opvang en afvoer van water en genoeg groen. Zo kunnen we overal wateroverlast, hitte en droogte voorkomen of beperken. Een gebied waar dat op orde is, heeft de volgende kenmerken:

 • een goede aansluiting op het groenblauwe netwerk;
 • voldoende sponswerking;
 • een plek waar overtollig water tijdelijk heen kan.

Tijdens het uitvoeren van de stresstesten is gebleken dat een aantal gebieden hier nu niet aan voldoet. Deze gebieden zijn daardoor extra kwetsbaar voor extreem weer. Het onderstaande plaatje laat die gebieden zien.

 

Woonwijken en buurten

Bedrijventerreinen

2. Kamperpoort

 • Geen aansluiting op het hoofdsysteem
 • Weinig sponswerking, geen open water
1. Voorst A en B
 • Slechte aansluiting op het hoofdsysteem
 • Geen open water, onvoldoende retentie
 • 4 niet verbonden deelgebieden

(Alleen het zuidelijke deel van Voorst B heeft wat open water en een verbinding met het hoofdsysteem.)

3A. Dieze (West, Diezerpoort, Bagijneweide, Indische Buurt)

 • Geen aansluiting op het hoofdsysteem
 • Geen open water, weinig sponswerking

7A. Marslanden G

 • Weinig sponswerking
 • Geen plek waar overtollig water tijdelijk heen kan

3B. Dieze Oost

 • Slechte aansluiting op het hoofdsysteem

7B. Marslanden H

 • Weinig sponswerking
 • Geen plek waar overtollig water tijdelijk heen kan

4. Berkum Noord

 • Geen aansluiting op het hoofdsysteem
 • Geen open water, weinig sponswerking
 

5A. Assendorp (Oud, Nieuw en Stationsbuurt)

 • Geen aansluiting op het hoofdsysteem
 • Geen open water, weinig sponswerking
 

5B Voormalig buitendijks Assendorp

 • Geen aansluiting op het hoofdsysteem
 • Geen open water, weinig sponswerking
 

6 Wipstrik (Noord)

 • Geen aansluiting op het hoofdsysteem
 • Geen open water, weinig sponswerking