Bernisse en kleine Alm worden Klimaatstraat

De Bernisse en kleine Alm in de wijk Aa-landen hebben een opknapbeurt gekregen. De woonomgeving, opritten en straten waren verouderd, versteend en niet opgewassen tegen de klimaatveranderingen. 11 februari 2019 zijn de werkzaamheden begonnen. In de zomer van 2019 is de metamorfase een feit en zijn de klimaatstraten Alm en Bernisse opgeleverd. 

Flyer Klimaatstraat Bernisse.pdf

Klimaatstraat

De nieuwe inrichting van de Bernisse en een deel van de Alm is goed voor de bewoners, kinderen, dieren, het klimaat en het milieu. De inrichting bevordert ontmoetingen tussen bewoners en stimuleert kinderen om er te spelen. Er zijn maatregelen genomen om wateroverlast en hittestress te beperken. Daarom noemen we deze straat Klimaatstraat.

Klimaat

Het klimaat verandert. Hevige regenbuien en meer dagen met extreem hoge temperaturen komen steeds vaker voor. Een Klimaatstraat heeft daarom veel gras, groen en grond en minder steen. Regenwater kan sneller afgevoerd worden in een buurt met veel grond dan met asfalt of via ons riool.

Groene struiken en bomen geven schaduw en dat geeft verkoeling op warme dagen, ook voor insecten en vogels.

In een Klimaatstraat voeren we het regenwater niet af in het riool maar met slimme oplossingen zoals Infiltratiekratjes in de grond en waterdoorlatende verharding.

Uniek in deze straat is de Klimaatboom die bewaterd wordt met regenwater van de daken.

Duurzaam

Het materiaal dat voor de inrichting gebruikt is, is duurzaam. De bankjes en speeltoestellen zijn gemaakt van hout. De bestrating is van gebakken klinkers. Die gaan langer mee en hebben minder onderhoud nodig.

Wie doen mee

Dit is een participatieproject. Dat betekent dat bewoners en gemeente samen de projectgroep hebben gevormd en samen het ontwerp voor de inrichting gemaakt. Bovendien hebben bewoners hun woonerf, tuin of woningoprit die aansluiten op de openbare ruimte ook opnieuw ingericht. Zo is er eenheid in het gebied en is de buurt als geheel klimaatbestendig.  

Bewoners hebben een deel van de inrichting van het groen voor hun rekening genomen en voeren ook gedeeltelijk het beheer en onderhoud er van uit.

De projectgroep is ondersteund door adviseurs van de gemeente, Waterschap, Wavin en  bewoners van de klimaatbestendige Seringenstraat in Zwolle.

Inrichting

 • Vervangen harde en stenen erfafscheidingen door groene erfafscheidingen zoals stroken en schuttingen.
 • Verlaagde, ondergrondse infiltratiekratten en waterminnende planten in de infiltratiezone naast asfalt en tegels voor afvoer en berging van regenwater bij hevige stortbuien.
 • Exfiltratiepunt voor waterafvoer van daken naar de infiltratiestroken.
 • Duurzame waterpasserende bestrating met kieren om regenwater snel op te nemen in de grond.
 • Veel groen en grond voor verkoeling, aantrekken van insecten en vogels, snellere afvoer van regenwater en verbeteren leefomgeving van bewoners.
 • Bewateren Klimaatboom met regenwater van daken.
 • Duurzame inrichting met gebakken klinkers, speeltoestellen, bankjes en bloembakken van hout van bomenkap.

Toelichting ontwerp, materialen en beplanting

Kosten

De gemeente Zwolle heeft de herinrichting van de Klimaatstraat betaald. Bewoners van de koopwoningen betaalden een bijdrage voor de inrichting van hun oprit.

Waterschap Drents Overijssel Delta heeft subsidie gegeven voor de afkoppeling van het riool. Woningcorporatie SWZ betaalde de inrichting van de opritten van de huurwoningen.

Planning

 • Najaar 2017 Eerste bijeenkomst van gemeente en bewoners.
 • April 2018 Ontwerp Klimaatstraat definitief.
 • Augustus 2018  Overdracht plan aan werkvoorbereider gemeente Zwolle.
 • November 2018 Presentatie definitief ontwerp en infiltratiekratjes aan bewoners.
 • Najaar 2018 Start werkzaamheden. Bomenkap en rooien van de groenstroken.
 • 11 februari 2019 Start werkzaamheden en kennismaking met uitvoerders en toezichthouder.
 • 11 februari tot 15 maart 2019 Bernisse 1 t/m 15 (oneven zijde).
 • 11 maart tot 12 april 2019 Bernisse 2 t/m 28 (even zijde).
 • 1 april tot 10 mei 2019 Alm 15 t/m 1 (oneven zijde).
 • Zomer 2019 Oplevering Klimaatstraat.
 • Najaar 2019 Rest van de beplanting aanleggen.

Meer informatie

Brochure Klimaatactieve Stad

www.zwolle.nl/klimaatadaptatie

Climate Campus