Bernisse en kleine Alm worden Klimaatstraat

De Bernisse en kleine Alm in de wijk Aa-landen krijgen een opknapbeurt. De woonomgeving, opritten en straten zijn verouderd, versteend en niet opgewassen tegen de klimaatveranderingen. 11 februari 2019 zijn de werkzaamheden begonnen.

De vernieuwing van de buurt gebeurt met de ideeën van een Klimaatstraat. De herinrichting van Bernisse/kleine Alm is een voorbeeld voor de inrichting van andere straten, met dezelfde problemen en wensen.

De Bernisse en kleine Alm (in directe verbinding met Bernisse) heeft 28 drive-in-woningen in een mix van koop en huurwoningen van woningcorporatie SWZ.

Flyer Klimaatstraat Bernisse.pdf

Klimaatstraat

De nieuwe inrichting van de Bernisse en een deel van de Alm is goed voor de bewoners, kinderen, dieren, het klimaat en het milieu. De inrichting bevordert ontmoetingen tussen bewoners en stimuleert kinderen om er te spelen. Er worden maatregelen genomen om  wateroverlast en hittestress te beperken. Daarom noemen we deze straat Klimaatstraat.

Klimaat

Het klimaat verandert. Hevige regenbuien en meer dagen met extreem hoge temperaturen komen steeds vaker voor. Een Klimaatstraat heeft daarom veel gras, groen en grond en minder steen. Regenwater kan sneller afgevoerd worden in een buurt met veel grond dan met asfalt of via ons riool.

Groene struiken en bomen geven schaduw en dat geeft verkoeling op warme dagen, ook voor insecten en vogels.

In een Klimaatstraat voeren we het regenwater niet af in het riool maar met slimme oplossingen zoals Infiltratiekratjes in de grond en waterdoorlatende verharding.

Uniek in deze straat is de aanleg van een Klimaatboom die bewaterd wordt met regenwater van de daken.

Duurzaam

Het materiaal dat voor de inrichting gebruikt wordt is duurzaam. De bankjes en speeltoestellen zijn gemaakt van hout. De bestrating is van gebakken klinkers. Die gaan langer mee en hebben minder onderhoud nodig.

Wie doen mee

Dit is een participatieproject. Dat betekent dat bewoners en gemeente samen de projectgroep vormen en het ontwerp en de inrichting hebben gemaakt. Bovendien richten zij hun woonerf, tuin of woningoprit die aansluiten op de openbare ruimte opnieuw in. Zo ontstaat er eenheid in het gebied en is de buurt als geheel klimaatbestendig.  

Een deel van de projectgroep neemt de inrichting van het groen voor haar rekening en gaan ook gedeeltelijk beheer en onderhoud uitvoeren.

De projectgroep is ondersteund door adviseurs van de gemeente, Waterschap, Wavin en  bewoners van de klimaatbestendige Seringenstraat in Zwolle.

Inrichting

Het ontwerp voor de inrichting is samen met de bewoners gemaakt. De inrichting is klimaatbestendig en van duurzaam materiaal.

 • Vervangen harde en stenen erfafscheidingen door groene erfafscheidingen zoals stroken en schuttingen.
 • Verlaagde, ondergrondse infiltratiekratten en waterminnende planten in de infiltratiezone naast asfalt en tegels voor afvoer en berging van regenwater bij hevige stortbuien.
 • Exfiltratiepunt voor waterafvoer van daken naar de infiltratiestroken.
 • Duurzame waterpasserende bestrating met kieren om regenwater snel op te nemen in de grond.
 • Veel groen en grond voor verkoeling, aantrekken van insecten en vogels, snellere afvoer van regenwater en verbeteren leefomgeving van bewoners.
 • Bewateren Klimaatboom met regenwater van daken.
 • Duurzame inrichting met gebakken klinkers, speeltoestellen, bankjes en bloembakken van hout van bomenkap.

Toelichting ontwerp, materialen en beplanting

Kosten

De gemeente Zwolle financiert de Klimaatstraat. Bewoners van de koopwoningen betalen een bijdrage voor de inrichting van hun oprit.

Waterschap Drents Overijssel Delta geeft subsidie voor de afkoppeling van het riool. Woningcorporatie SWZ betaalt de inrichting van de opritten van de huurwoningen.

Planning

 • Najaar 2017 Eerste bijeenkomst van gemeente en bewoners.
 • April 2018 Ontwerp Klimaatstraat definitief.
 • Augustus 2018  Overdracht plan aan werkvoorbereider gemeente Zwolle.
 • November 2018 Presentatie definitief ontwerp en infiltratiekratjes aan bewoners.
 • Najaar 2018 Start werkzaamheden. Bomenkap en rooien van de groenstroken.
 • 11 februari 2019 Start werkzaamheden en kennismaking met uitvoerders en toezichthouder.
 • 11 februari tot 15 maart 2019 Bernisse 1 t/m 15 (oneven zijde).
 • 11 maart tot 12 april 2019 Bernisse 2 t/m 28 (even zijde).
 • 1 april tot 10 mei 2019 Alm 15 t/m 1 (oneven zijde).
 • Zomer 2019 Oplevering Klimaatstraat.
 • Najaar 2019 Rest van de beplanting aanleggen.

Tijdens de werkzaamheden zijn er altijd een minimaal tien parkeerplaatsen in de openbare ruimte beschikbaar. Maximaal acht opritten zijn gelijktijdig voor vijf dagen niet beschikbaar.

Meer informatie

Brochure Klimaatactieve Stad

www.zwolle.nl/klimaatadaptatie

Climate Campus