Ontwerp en materialen klimaatbestendige Woonstraat Bernisse/Alm

Infiltratiekrat

Een infiltratiekrat is een krat die ondergronds aangebracht kan worden. De kratten zijn voor 90% open en kan daardoor veel water bergen. Regenwater van de daken wordt afgevoerd naar deze kratten waarna het water opgenomen wordt in de ondergrond.

De kratten zijn omwikkeld met een textiel om grond en zand buiten te houden.  Er is een bladafscheider nodig om bladeren en loof buiten te houden en te voorkomen dat na een hevige regenbui de kratten vollopen met bladeren via de regenpijp.

Groene erfafscheiding

Een groene erfafscheiding wordt vervangen door een groene erfafscheiding. Een harde erfafscheiding kan bijvoorbeeld een schutting zijn of tegelpad.

Het probleem bij een harde erfafscheidingen is dat deze geen water op kunnen nemen en het water van de verharding niet naar de grond toegeleid kan worden.

Een erfafscheiding met planten neemt meer en sneller regenwater op, maar is ook een beter voor de biodiversiteit omdat het insecten en vogels aantrekt.

Infiltratiestroken met bovengrondse opslag

Infiltratiestroken met planten naast verharde oppervlakken kunnen regenwater tijdelijk op slaan, zodat grond water langszaam kan opnemen.

De bodem van de strook wordt beplant. Deze planten zorgen voor een zuivering van het water, waarmee de grondwaterkwaliteit wordt verbeterd.

De bakken worden iets lager dan de straat gemaakt.

Exfiltratiepunt  Well O Well

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een innovatief product, dat nooit eerder toegepast is.

Vanaf de daken van twee woningen wordt regenwater via pvc-buizen geleid naar het exfiltratiepunt. De Well o Well spuwt het water via de bestrating naar de infiltratiestroken.

Waterpasserende bestrating

Waterpasserende bestrating met kieren tussen de stenen bevordert het wegstromen van regenwater. Deze kieren zijn gevuld met split wat het infiltreren gemakkelijker gaat.

Onder de stenen wordt een waterbuffer aangebracht door gebruik te maken van een laag grind.

De bestrating is gebakken steen van klei. Deze stenen zijn duurzamer dan betonnen stenen omdat de herbruikbaarheid hiervan vele malen groter is. De stenen gaan wel 100 jaar mee.

Klimaatboom

Met bomen en in bijzonder de klimaatboom beperk je hittestress, langdurige droogte én wateroverlast. 

Met de klimaatboom wordt 5m3 regenwater dat op de daken valt, in een ondergronds krattenveld gebufferd. Met infiltratieleidingen wordt dit water naar de wortelzone van de boom afgevoerd. Met speciaal bomenzand is er water beschikbaar voor de wortels van de boom. Dat water verdampen de bomen en dat geeft dus koeling. 

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de stad. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen bomen voor verkoeling.

Bomen in de stad hebben het zwaar. Er is vaak beperkte ondergrondse ruimte voor de wortels en de grond is verdicht. Door toenemende verharding kan regenwater moeilijk de wortels bereiken.

Omdat er onvoldoende water beschikbaar is, verdampen en verkoelen de bomen minder en staan de bomen 's zomers te droog. Juist op hete dagen zou er voldoende water moeten zijn voor de bomen om te verdampen!

In de stad is veel verhard oppervlak. Regenwater voert af via de riolering. Het rioolstelsel is nauwelijks berekend op de zwaardere regenbuien, die volgens het KNMI de komende jaren steeds vaker gaan voorkomen. Er is dus een toenemend risico op wateroverlast. Meer berging van regenwater is een deel van de oplossing. 

Plantlijst

Uitgangspunten beplantingsplan:

  • Alle soorten worden in groepen van enkele vierkantemeters (2-5) geplant. Door grotere groepen van het zelfde soort te palnten ontstaat er een rustig maar toch divers beeld.
  • De Duizendknoop is hoger, deze wordt in groepen in het midden van de border geplant.
  • De IJzerhard mag in het midden van de border verspreid tussen de groepen geplant worden. Deze steekt er dan in een los patroon boven de andere planten uit.

Soortkeuze:

  • Alle gekozen soorten kunnen tijdelijk vochtige omstandigheden verdragen (afvoer regenwater na een hevige bui).
  • Er zit diversiteit in de bloeitijden zodat er het hele groeiseizoen kleur in de border is.
  • De gekozen soorten zijn niet wintergroen omdat wij geen informatie hebben kunnen vinden over soorten die veel water maar ook droogte kunnen verdragen. Als het wel wenselijk is wintergroen toe te passen kunnen wij kiezen voor soorten die eventueel meer uitval vertonen in geval van een piekbui.
  • De gekozen soorten zijn over het algemeen laag zodat er voldoende doorzicht is op het verkeer.
  • Bewoners kunnen eventueel dezelfde vaste planten soorten in de groenstroken voor de woningen toepassen. Dit zorgt voor eenheid in het hele straatbeeld.

Klimaatstraat Bernisse sfeerbeelden bomen.pdf

Klimaatstraat Bernisse sfeerbeelden heesters.pdf

Klimaatstraat Bernisse sfeerbeelden vaste planten totaalbeeld.pdf

Klimaatstraat Bernisse uitwerking beplanting kaart bomen.pdf

Klimaatstraat Bernisse uitwerking beplanting kaart struiken.pdf