Voorbereidingen en uitvoering Klimaatstraat Bernisse en kleine Alm

De aanpak van de Bernisse en kleine Alm is een grote ingreep. Daar gaat veel tijd in zitten en de voorbereidingstijd is lang, vooral omdat zoveel partners betrokken zijn. En als bewoners meedenken en -doen, dan moet je daar juist de tijd voor nemen.

Stappen

 • In oktober 2016 nam een aantal bewoners contact op met de gemeente omdat zij niet tevreden waren over het onderhoud van het wegdek en het groen. Hoewel het wel veilig was verdiende de inrichting geen schoonheidsprijs.
 • De gemeente heeft verschillende mogelijkheden onderzocht die ook financieel haalbaar zijn en contact gelegd met een aantal deskundigen zoals van klimaat en groen. Ten slotte zag de gemeente een kans om van Bernisse een Klimaatstraat te maken.
 • Projectleider Stef ten Have en wijkbeheerder Monique Wiegers van de gemeente besluiten van dit project een participatieproject te maken en bewoners vanaf het begin te betrekken.
 • In het najaar 2017 zijn buurtbewoners van 28 woningen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.  17 bewoners kwamen op de de uitnodiging af. Bewoners zijn enthousiast. Zij willen actief meedoen om van Bernisse en Alm een Klimaatstraat te maken. 
 • Bewoners leggen contact met de overige bewoners om draagvlak te krijgen voor het idee.
 • Gemeente stuurt een brief naar alle bewoners met uitleg over het idee.
 • Op 7 december 2017 besluit woningcorporatie SWZ zich aan te sluiten en te investeren in de opknapbeurt van de straat en de opritten.
 • Op 5 februari 2018 na vier werksessies met bewoners liggen drie ontwerpen voor het gebied op tafel.
 • Begin april 2018 presenteert de gemeente aan bewoners een ontwerp waarin de elementen van drie ontwerpen zijn samengevoegd. Bij deze bijeenkomst zijn aanwezig de projectleider Klimaatstraat, wijkbeheerder, ontwerper van het plan, projectleider klimaat, een groenexpert en een een bewoner van de Seringenstraat, de eerste klimaatbestendige straat in Zwolle. De meerderheid van bewoners gaat akkoord waarmee het plan is aangenomen.
 • Medio mei 2018 is het groenplan besproken met de bewoners.
 • 30 mei 2018 besluit de bewonersgroep zich te splitsen en dat een deel zich bezig gaat houden met de groeninrichting.
 • In juni 2018 maakt Waterschap bekend subsidie beschikbaar te stellen.
 • Juli 2018 is het plan aangeboden aan de werkvoorbereider die het plan laat uitvoeren.
 • 12 september 2018 ontvangen alle bewoners een brief met de stad van zaken, de kosten voor bewoners en het definitieve ontwerp.
 • 22 september 2018 heeft Wavin een demonstratie aan bewoners gegeven van de infiltratiekratjes die nodig zijn voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer.
 • 3 november 2018 In een bijeenkomst zijn bewoners geïnformeerd door Wavin, SWZ, Waterschap en gemeente over het ontwerp, het materiaal, beplanting en de planning.
 • 22 november 2018 Informatiebijeenkomst voor bewoners over de planning, de werkzaamheden, de groengroep en het materiaal. 
 • Najaar 2018  Bomenkap en rooien van de groenstroken.
 • 11 februari 2019 Start werkzaamheden en kennismaking met uitvoerders en toezichthouder.
 • 11 februari tot 15 maart 2019 Bernisse 1 t/m 15 (oneven zijde).
 • 11 maart tot 12 april 2019 Bernisse 2 t/m 28 (even zijde).
 • 1 april tot 10 mei 2019 Alm 15 t/m 1 (oneven zijde).
 • Zomer 2019 Oplevering Klimaatstraat.
 • Najaar 2019 Rest van de beplanting aanleggen.