Zo maakten bewoners Bernisse en kleine Alm een Klimaatstraat

De Bernisse en kleine Alm, twee straten in Aa-landen, zijn omgetoverd tot Klimaatstraten. De aanpak van deze straten is begonnen met een melding door bewoners. Vanaf dat moment zijn bewoners betrokken geweest: van het uitwerken van de ideeën tot ontwerpplannen tot de inrichting.

De voorbereidingstijd was lang, vooral omdat er veel partijen bij betrokken waren. En omdat ook bewoners meedenken en -doen, is daar ruim de tijd voor genomen.

Van begin tot eind

 • In oktober 2016 neemt een aantal bewoners contact op met de gemeente omdat zij niet tevreden zijn over het onderhoud van het wegdek en het groen van de straten. Hoewel het wel veilig is, zijn de straten niet mooi ingericht.
 • De gemeente onderzoekt wat hieraan gedaan kan worden – en wat betaalbaar is. Er wordt  contact gelegd met een aantal deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en groen. De gemeente besluit hierna om van Bernisse een Klimaatstraat te maken.
 • Projectleider Stef ten Have en wijkbeheerder Monique Wiegers van de gemeente besluiten van dit project een participatieproject te maken: bewoners worden dan vanaf het begin bij het project betrokken.
 • In het najaar van 2017 zijn buurtbewoners van 28 woningen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 17 bewoners komen op de uitnodiging af en zijn enthousiast. Zij willen graag meedoen om van Bernisse en de kleine Alm een Klimaatstraat te maken. 
 • Bewoners leggen contact met andere bewoners om ook hen enthousiast te maken over het project.
 • Gemeente stuurt een brief naar alle bewoners met uitleg over het idee.
 • Op 7 december 2017 besluit woningcorporatie SWZ mee te helpen en te betalen voor de opknapbeurt van de straat en de opritten.
 • Op 5 februari 2018, na vier bijeenkomsten met bewoners, liggen er drie ontwerpen voor de Klimaatstraten op tafel.
 • Begin april 2018 presenteert de gemeente aan bewoners een ontwerp waarin de onderdelen van drie ontwerpen zijn samengevoegd. Bij deze bijeenkomst zijn aanwezig: de projectleider Klimaatstraat, de wijkbeheerder, de ontwerper van het plan, de projectleider klimaat, een groenexpert en een bewoner van de Seringenstraat, de eerste klimaatbestendige straat in Zwolle. De meeste bewoners zijn het eens met het ontwerp, dus het plan zal worden uitgevoerd.
 • In mei 2018 is het groenplan besproken met de bewoners. Dat is het plan voor al het groen dat in de straten zal komen.
 • Op 30 mei 2018 besluit de bewonersgroep zich op te splitsen. Een deel van hen gaat zich bezig houden met het inrichten van het groen in de straten.
 • In juni 2018 maakt waterschap bekend dat er subsidie komt.
 • In juli 2018 is het plan aan het bedrijf gegeven dat het plan gaat uitvoeren.
 • Op 12 september 2018 krijgen alle bewoners een brief met de stand van zaken, de kosten voor bewoners en het uiteindelijke ontwerp.
 • Op 22 september 2018 laat Wavin bewoners zien hoe je de infiltratiekratjes gebruikt die nodig zijn voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer. Je zorgt er dan voor dat regenwater niet zomaar het riool inloopt, maar wordt gebruikt voor de planten. Ook voorkom je een overstroomd riool. 
 • Op 3 november 2018 krijgen bewoners informatie van Wavin, SWZ, Waterschap en de gemeente. Dit gaat over het ontwerp, het materiaal, de planten en de planning.
 • Op 22 november 2018 is er een informatiebijeenkomst voor bewoners over de planning, de werkzaamheden, de planten en het materiaal. 
 • In het najaar van 2018 worden er bomen gekapt en groenstroken gerooid.
 • Op 11 februari 2019 is het werk aan de Klimaatstraten begonnen.
 • Zomer 2019: De Klimaatstraten zijn ingericht.
 • Najaar 2019: Beplanting en plaatsen bankjes